Nieuws

Onderzoek naar licht en veiligheid in Overijssel

Op verzoek van de Provincie Overijssel doen studenten van de Saxion Hogeschool (Enschede, Deventer)onderzoek naar de relatie tussen openbare verlichting en veiligheid. Het onderzoek staat onder leiding van Wilbert Rodenhuis.


De provincie Overijssel wil een gezonde en veilige leefomgeving voor haar inwoners. Met het programma Bewuster Verlichten wil zij een balans hebben tussen veiligheid, energiebesparing en duurzaamheid. Verlichting daar waar het noodzakelijk is, en donker waar het kan. De Provincie ondersteunt een tiental gemeentelijke projecten. Daarbij is het zaak niet alleen te kijken naar hoe energie bespaard kan worden, maar ook hoe iets gedaan kan worden aan lichtvervuiling. Rodenhuis: “De vraag aan ons was eigenlijk, hoe zit dat nu met openbare verlichting en veiligheid? Kijkend naar eerdere onderzoeken bleek vaak dat de conclusie was dat de verlichting omhoog moest. Bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen. Als de hoeveelheid licht daar werd verhoogd, nam het aantal autokraken af. Maar dat is iets anders dan de gewone openbare verlichting op straat. Daar is veel minder over bekend.”
 

 Veiligheid, lichtbeleving en veiligheidsgevoel

“Je onveilig voelen is iets heel anders dan onveilig zijn. Ik denk dat dat gevoel misschien nog wel belangrijker is. Ik heb de provincie toen aangeraden om de projecten die starten goed te monitoren. Hoe gaat het daar met de veiligheid en veiligheidsbeleving?” Door gemeenten in Overijssel worden tien projecten uitgevoerd  waarbij de openbare verlichting zal worden veranderd. De verandering kan zijn dat er minder licht wordt gebruikt in een straat, of ander licht omdat een gemeente bijvoorbeeld overgaat op ledverlichting. Binnen deze projecten vergelijken we telkens een gebied waar géén verandering in de verlichting is, met een gebied waar dat wel wordt gedaan. We monitoren vooraf veiligheid, lichtbeleving en veiligheidsgevoel. Nadien doen we dat nog een keer “De voormetingen zijn momenteel gaande. Aan het eind van het jaar zullen we weer langsgaan bij de bewoners om te kijken hoe het dan is.”
 

Week van de Openbare Ruimte

Tijdens de Week van de Openbare Ruimte zal Wilbert Rodenhuis een Werkatelier houden over het onderwerp licht en veiligheid. Deelnemers horen meer over hoe je vergelijkbare projecten kunt opzetten en hoe je resultaten kunt evalueren.  De  workshop heeft een interactieve setting .  In veel gemeenten in het land wordt geëxperimenteerd met nieuwe verlichting. Wat zijn de ervaringen? Waar moet je rekening mee houden als het gaat om betrokkenheid, ondersteuning en welbevinden van bewoners?

Deel dit artikel