Nieuws

Rotterdam start pilot met CO2-neutrale straatstenen

De wegbeheerders van gemeente Rotterdam stuitten in hun zoektocht naar duurzame verharding op een relatief nieuw fenomeen: CO2-neutrale straatstenen. De eerste pilot met dit soort stenen is onlangs gestart.

De eerste proef loopt nu in Rotterdam-West. Een tweede proef wordt binnenkort gestart in de wijk Alexander. Het gaat om in totaal 6000 vierkante meter CO2-neutrale straatstenen en 1500 vierkante meter trottoirbanden. Arjen Oostra, beheerder wegen bij de gemeente Rotterdam: "Als grote gemeente willen we vooral de markt uitdagen om met innovaties en duurzame oplossingen te komen."


Normaal gesproken wordt beton gemaakt met cement als bindmiddel. Dit is echter heel slecht voor het milieu. Daarom wordt tegenwoordig wereldwijd naar groenere bindmiddelen gezocht. De stenen die in de proef gebruikt worden, bestaan voor een relatief klein deel uit traditioneel beton. Enkel de toplaag beschikt over een bindlaag van cement. De onderste laag bestaat uit betongranulaat (hergebruikt betonpuin) met industriële bijproducten (geopolymeren) als hergebruikt bindmiddel. 


Met de proeven denkt de gemeente 33,4 ton CO2 te besparen. 

Deel dit artikel