Nieuws

OVL-Monitor 2017: hoge opkomst, meer resultaten!

Dit jaar vulden maar liefst 145 mensen de enquête in van de OVL-monitor van OVLNL. Dat is zo’n 50% meer dan vorig jaar. De markpartijen, die in 2016 achterbleven, maakten een inhaalslag. Ook de overheden, met de gemeenten voorop, wisten de enquête te vinden. Allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking!

Op dit moment wordt er gewerkt aan de analyse van al deze gegevens. Een heel karwei, want het gaat in totaal om ruim 5.000 antwoorden. Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om een vergelijking te maken: zijn er opvallende verschillen tussen 2016 en 2017? Zijn er verschuivingen of nieuwe trends zichtbaar? Bovendien is het nu, anders dan bij de eerste OVL-monitor, mogelijk om een goede vergelijking te maken tussen overheden en marktpartijen. Ook dat geeft een extra dimensie aan het eindrapport.

 

Naast de enquêteresultaten staan er in het eindrapport ruim tien interviews. Het thema voor dit jaar is Smart City en Smart Lighting. Een kleurrijk palet aan experts geeft zijn (of haar) visie op dit onderwerp.

 

Op 16 november aanstaande worden de resultaten van de OVL-Monitor gepresenteerd op het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht. Dan wordt ook het eindrapport openbaar gemaakt. Het zal onder andere te vinden zijn op de website www.ovlmonitor.nl van OVLNL.

Deel dit artikel