Nieuws

OVLNL inventariseert Smart Lighting projecten

Op de Dag van de Openbare Ruimte lanceerde stichting OVLNL officieel het netwerk Smart Lighting. Een van de eerste stappen van het netwerk is een inventarisatie van Smart Lighting projecten die tijdens het Ruimte en Licht Festival worden gepresenteerd.

Om te komen tot een overzicht van de uitdagingen in de transitie naar smart lighting is het netwerk op zoek naar concrete projectvoorbeelden. Aan de hand van de verzamelde projectvoorbeelden wordt een clustering gemaakt van de meest voorkomende knelpunten in de praktijk en welke mogelijke oplossingen daarvoor zijn.

 

Vul één van de twee project inventarisatie formulieren in om uw project aan te melden:

Smart Lighting op het Ruimte en Licht Festival

Op het Ruimte en Licht Festival, 17 november in Eindhoven, is een sessie gewijd aan de meest inspirerende en opvallende projecten uit de inventarisatie. Tevens kunt u uw Smart Lighting project aanmelden voor de Inspiratie Award 2016, waarvan de winnaars tijdens het Festival bekend worden gemaakt.


Over het netwerk Smart Lighting

Vanuit het vakgebied openbare verlichting kreeg OVLNL steeds vaker de vraag om apart aandacht te besteden aan het onderwerp Smart Lighting. Naar aanleiding daarvan is een apart netwerk opgericht die de verbinding met alle relevante sectoren en specialisten gaat leggen. Het onderwerp is zeer actueel en raakt alle OVL sectoren van markt én overheid.

Kijk hier voor meer informatie


Deel dit artikel