Nieuws

Speelterrein Kindpark Boekel officieel geopend

Woensdagochtend 27 november is de nieuwe buitenspeelruimte van het Kindpark geopend. Eindelijk was het zover! Na het aanbrengen van beplanting door kinderen van groep 7 van KC Octopus, werd het schoolplein van Kindpark Boekel met veel hoera's officieel geopend door Burgemeester Pierre Bos van Gemeente Boekel.

Kinderen onthulden het Respect-bord en het kinderpanel mocht alle donateurs en helpende handen rondleiden op deze nieuwe speel- en ontmoetingsplek van Boekel. Het zonnetje ging er zelfs voor schijnen! Voor alle kinderen was gedacht aan een heerlijke traktatie en natuurlijk extra tijd om buiten te spelen. Donateurs en mensen die actief hebben bijgedragen aan dit project werden in het zonnetje gezet.

Gedeelde speelruimte, ook open na school- en opvangtijd

Deze gedeelde buitenruimte van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel en Kindcentrum de Regenboog, fungeert op schooldagen als schoolplein en educatieve ruimte. Na school-, opvangtijd en in de vakanties wordt het volop gebruikt om af te spreken met vriendjes en waar iedereen van jong tot oud elkaar dagelijks ontmoet. Buiten schooltijd wordt het Kindpark voor sportlessen gebruikt door Sporthal de Burcht en ook de kinderen van de opvang De Kinderburgt maken gebruik van deze buitenruimte.

Mogelijk gemaakt met veel (vrijwillige) handen en donaties

Kindpark Boekel, een parkachtige omgeving met volop kansen voor sport en spel, ontmoeting en ontwikkeling. Vele mensen en organisaties hebben hier aan meegewerkt en bijgedragen. Zij werden vandaag uitgebreid in het zonnetje gezet. Het kindpark heeft een moestuin om in te leren, natuurlijke speelelementen, twee trapvelden en meerdere plekken waar kinderen buiten les kunnen krijgen. Onder de grond, boven de grond en ook op het dak is gedacht aan het klimaat.


Een echt Schoolplein van de Toekomst. Ernst de Groot van Waterschap Aa en Maas vertelde over deze Provinciale subsidieregeling welke in samenwerking met Provincie Noord Brabant, Waterschap Aa en Maas (en andere Brabantse Waterschappen), Jong Leren Eten en het Prins Bernhard Cultuurfonds mogelijk gemaakt is. Door Sjanet Adank van Het Gehandicapte Kind (vh NSGK) werd verteld over het belang van toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking.


Aan het einde van de dag kregen de kinderen een vel met zaadjes om te planten in hun eigen tuin. Al met al een geslaagde ochtend!

Deel dit artikel