Nieuws

Actieplan voor Rotterdamse speeltuinen

De gemeente Rotterdam komt met een actieplan voor 56 speeltuinen in de stad. Het aantal vitale speeltuinen neemt zienderogen af en hebben veelal geen vrijwilligers meer, geen bestuur en de hekken zijn vaker dicht dan open. Met het actieplan ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’ maakt de gemeente Rotterdam daarom samen met verenigingen en wijkpartners werk van vitale en toekomstbestendige speeltuinen.

“Kinderen hebben behoefte aan een veranderende, uitdagende speelomgeving", zegt verantwoordelijk wethouder Sven de Langen. Ouders willen best vrijwilligerswerk doen, maar liever op projectbasis dan elke week op vaste tijden. Ook willen zij met hun kind gebruik maken van de speeltuin wanneer het hén uitkomt en vinden het vervelend om op een mooie zomerse middag een dicht hek aan te treffen. Verandering is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat speeltuinen hun meerwaarde voor Rotterdam, de wijk en vooral voor de kinderen behouden”, aldus De Langen.

Het actieplan ‘Speeltuinen, een stap naar de toekomst’ moet vooral een oplossing bieden voor de niet vitale speeltuinverenigingen. Daarvan zijn er nu circa 13 in de stad. Ook telt Rotterdam reeds wel vitale speeltuinen die behouden blijven, waaronder 10 plusspeeltuinen die extra meerwaarde bieden. Zij danken hun succes veelal aan een openbaar en toegankelijk karakter, een uitgebreid aanbod in sport en spel en een goede samenwerking met sport- en welzijnspartners. 

Toekomstbestendig

Een aantal speeltuinen in Rotterdam is niet meer van deze tijd, zo klinkt het vanuit de gemeente. "Daarom moeten er meer vitale en toekomstbestendige speeltuinen komen vindt de gemeente. Ouderwetse speeltuinen moeten worden omgebouwd naar openbare, toegankelijke en multifunctionele speelplaatsen. Dat betekent hekken weg, zodat kinderen op ieder gewenst moment gebruik kunnen maken van het speelterrein", zo zegt de gemeente Rotterdam. 

Tot slot krijgen de speeltuinen van de toekomst weer een sociale en centrale functie in de wijk. Activiteiten en initiatieven vinden hier hun plek. Speeltuinen worden een belangrijke ontmoetingsplek in de buurt waar recreatieve activiteiten voor de wijkbewoners mogelijk zijn en waar mensen op basis van kleine subsidies voor de buurt zelf iets kunnen organiseren. 

Deel dit artikel