Nieuws

Minister wil extra geld voor klimaatadaptatie

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) wil extra investeren in klimaatadaptatie om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte. De minister stelt onder meer vijf miljoen euro beschikbaar voor regionale projecten.

“We moeten snel extra stappen zetten om onze straten, tuinen, steden en ook de landelijke omgeving anders in te richten. Alleen zo kunnen we ons goed voorbereiden op de gevolgen die de extremere weersomstandigheden hebben op onze leefomgeving. Denk aan de hoosbuien die hele woonwijken onder water zetten omdat er te weinig groen in de buurt is om het op een natuurlijke manier op te vangen”, zo stelt Van Nieuwenhuizen. “De vijf pilots die ik dit jaar financieel steun zijn mooie voorbeelden die ook andere provincies, waterschappen en gemeenten goed kunnen toepassen. Met een gewijzigde Waterwet kunnen we straks met geld uit het Deltafonds meer gaan investeren om Nederland te beschermen tegen weersextremen.”

Stadsbeek in Enschede

Van de 24 aanvragen voor een financiële impuls heeft de minister gekozen voor de pilotprojecten van de gemeenten Eindhoven, Horst aan de Maas, Dordrecht, Enschede en de provincie Gelderland. In Dordrecht wordt een nieuw stadspark aangelegd dat gaat fungeren als natuurlijke klimaatbuffer, zodat omliggende wijken minder wateroverlast hebben en ook hitte kunnen opvangen. In Enschede zal een stadsbeek worden aangelegd waardoor de wijken Pathmos en Stadsveld niet meer zullen overstromen bij extreme langdurige regen.

Wetswijziging

Minister Van Nieuwenhuizen spreekt vandaag met de Tweede Kamer over haar voorstel tot een wijziging van de Waterwet zodat er meer geld beschikbaar komt voor de aanpak van wateroverlast. Zodra de wijziging is doorgevoerd kan vanaf januari 2021 geld uit het Deltafonds ingezet worden voor klimaatadaptatieprojecten.

Deel dit artikel