Nieuws

Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 13201:2017). roept veel weerstand op

De stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) organiseerde 9 februari in Arnhem het IGOV Kenniscafé Richtlijnen. Aanleiding was de publicatie van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 13201:2017). De nieuwe richtlijn roept veel weerstand op. Dertig jaar werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte wordt van tafel geveegd, verwoordde Martin Springer, OVL gemeente Arnhem, de kritiek. 

De Europese norm voor openbare verlichting (OVL) is omgezet naar een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 13201:2017). Deze richtlijn moet de ROVL2011, de richtlijn voor de kwaliteitscriteria voor openbare verlichting, vervangen. In het met 61 bezoekers zeer druk bezochte IGOV Kenniscafé kwamen vakspecialisten bij elkaar. In een lezingenprogramma werden verschillende aspecten belicht.
 
OVLNL-voorzitter Arthur Klink en de overige sprekers gingen dieper in op de wijzigingen ten opzichte van de ROVL2011. En dan met name de wijzigingen die in de praktijk veelal een effect op de installatie hebben. Te denken is aan bijvoorbeeld aangepaste lichtmastafstanden, lichtpunthoogte, armatuurtype, geïnstalleerd vermogen, optredende verblinding en comfort, duurzaamheid en energiebesparing. Het verdwijnen van de gelijkmatigheid was een van de terugkerende kritiekpunten.
 
Aan een discussietafel met deelnemers van gemeenten, adviesbureaus, leveranciers en installateurs werd onder leiding van Daaf de Kok met inbreng van de zaal gezocht naar oplossingsrichtingen. Zowel knelpunten als oplossingsrichtingen kwamen aan de orde.


Hoe nu verder?

Duidelijk is naar voren gekomen dat het verstandig is om vooralsnog de ROVL2011 te blijven hanteren als uitgangspunt voor beleid, programma van eisen en ontwerp van OVL. Stichting OVLNL heeft opdracht gegeven om een nauwkeurige analyse van de NPR 13201:2017 te doen en komt binnen een maand met een rapportage waarin de knelpunten duidelijk zijn weergegeven en verbetervoorstellen zijn opgenomen.
 
Deze analyse zal met de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en met de branche worden gedeeld. Een op te richten brede werkgroep zal op basis van de analyse aan de slag gaan. Zij zullen aanbevelingen doen voor wat betreft de vorm, inhoud en uitvoering van de noodzakelijk geachte aanpassingen.
 
Het streven is om in mei 2017 tijdens de OVL beurs Ruimte en Licht op 9 mei in Nieuwegein een document op te leveren dat gereed is voor toepassing in de praktijk.

Voor vragen of opmerkingen mail naar: kenniscafe@igov.nl of info@ovlnl.nl


Praat mee!

Op LinkedIn kunt u uw mening geven over de nieuwe NPR.

Deel dit artikel