Nieuws

De openbare ruimte van Amsterdam in cijfers

De gemeente Amsterdam heeft haar openbare ruimte in beeld gebracht middels de Amsterdamse Thermometer van de Openbare Ruimte (ATOR).

Met deze thermometer wordt de openbare ruimte meetbaar gemaakt en is nog beter waar te nemen wat er gebeurt in de hoofdstad. In de thermometer zijn mogelijk trends te ontdekken, waarop waar nodig actie kan worden ondernomen. Aan de hand van cijfers kan de gemeente gerichtere en goed onderbouwde keuzes te maken, schrijft de gemeente op haar website.

Het waarom van deze thermometer

Amsterdam is bezig om van de openbare ruimte een duurzame, functionele en prettige ruimte te maken. Een ruimte waar prettig gefietst, gespeeld, gewandeld en gerecreëerd kan worden. Omdat de stad steeds drukker wordt, is het onderhouden en behouden van deze openbare ruimte van groot belang. 


Om te weten om welke aantallen het precies gaat, is deze thermometer een welkome verademing. De cijfers uit de ATOR geven een antwoord op wat de precieze aantallen betekenen voor de schaarse openbare ruimte en de aantrekkelijkheid van de stad. De ATOR wordt elke twee jaar opnieuw uitgebracht, zodat het instrument actueel gehouden wordt. Op deze manier kan de gemeente blijven inspelen op de actuele ontwikkelingen in de stad. 

Deel dit artikel