Nieuws

Openbare ruimte Zierikzee onder de loep

Nieuwe kijk op openbare ruimte Zierikzee De binnenstad (kernwinkelgebied) van Zierikzee heeft door haar historische karakter én door haar ligging aan het water voldoende mogelijkheden om zich te manifesteren als een aantrekkelijk woon, winkel - en verblijfsgebied. 

Openbare ruimte Zierikzee onder de loep

 


Gezamenlijke visie


Maar die mogelijkheden worden niet volledig benut. Om die kansen beter te benutten is het nodig om gezamenlijk een visie te ontwikkelen op de openbare ruimte in het kernwinkelgebied én op het Havenpark, Oude Haven. Het gaat hierbij primair om het vormen van een beeld hoe de binnenstad zich het beste kan ontwikkelen zodat deze aantrekkelijker wordt voor inwoners, ondernemers én bezoekers. Pas als deze visie vaststaat, volgt de concrete uitwerking. De visie vormt de basis voor het uiteindelijke herinrichtingsplan voor het Havenplein, Havenpark en Oude Haven.

Inspraakavond


Donderdag 25 augustus is er een inspraakavond. Jan Maas van het Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam, dat in opdracht van de gemeente een visie opstelt geeft dan informatie over zaken als:
•    De noodzaak om een visie voor de binnenstad te ontwikkelen.
•    Om welk gebied gaat het precies?
•    De sterke en zwakke kanten van de huidige situatie.
•    De conceptvisie op de inrichting van de binnenstad.
•    Het verdere verloop van het proces, planning.

Zie hier het persbericht dat de gemeente Zierikzee eerder publiceerde over dit onderwerp.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel