Nieuws

Monumentale spuisluis Dokkum krijgt opknapbeurt

De elektrotechnische installatie van de spuisluis Dokkumer Nieuwe Zijlen is aan een grondige, maar zorgvuldige renovatie toe. Deze wordt uitgevoerd door Mous Waterbeheer, in directe samenwerking met Wetterskip Fryslân.

Omdat de spuisluis monumentaal is, moet zeer zorgvuldig te werk worden gegaan bij de renovatie. De drie spuikolken worden hoofdzakelijk gebruikt om te spuien. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de spuisluis ook als kering gebruikt. Momenteel is het nog het geval dat de drie spuischuiven lokaal met de hand worden bediend. De renovatie van de spuisluis uit twee delen: een werktuigbouwkundig deel en een elektrotechnisch deel. De uitvoering van het elektrotechnische deel op de planning voor de tweede helft van 2018. De concrete taak van Mous Waterbeheer is het vervangen van de hele installatie, waarbij de handmatige bediening wordt gewijzigd in automatische bediening door middel van PLC. Daarbij worden de kabelroutes aangepast met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van mantelbuizen en kabels. 

De werktuigbouwkundige werkzaamheden staan gepland voor begin 2019 en omvatten onder andere het vereffenen van werktuigbouwkundige delen, het vervangen van vier hydraulische units en bijbehorende leidingen. 

Deel dit artikel