Nieuws

Het Oude Centrum smacht naar verfraaide stadsentree

De gemeente Den Haag wil de entree naar de binnenstad vanaf station Hollands Spoor vergroenen en verfraaien. De fietsers en de voetgangers krijgen de ruimte, de auto is te gast en de leefomgeving wordt groener. Dat staat in het voorlopig ontwerp dat door het college is voorgelegd aan de raad.

Belangrijk onderdeel van de aanpak van de stadsentree is een metamorfose voor de Wagenstraat en de Stationsweg. Samen met de inbreng van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties is het ontwerp, dat een impuls aan de ontwikkeling van het Oude Centrum moet geven, tot stand gekomen. Naar aanleiding van de ingediende reacties is het onderwerp op drie onderdelen aangepast.

 

De kruisingen op de Veerkaden en Hoefkade krijgen straatbakstenen, waardoor de loper tussen Holland Spoor en de binnenstad één geheel blijft. Het tweerichtingsverkeer tussen de Stationsweg en parkeergarage bij het Huygenspark blijft gehandhaafd. Over een podium in het park wordt nog verder gesproken met de initiatiefnemers en bewonersorganisaties van de Stationsbuurt.

Sfeerverlichting

Daarnaast blijft het gebied onder andere autoluw, komt er een 30 km/u inrichting, krijgen panden en plekken sfeervolle verlichting en komen er circa 200 extra fietsparkeerplekken om de overlast van geparkeerde fietsen zoveel mogelijk terug te dringen. En er wordt veel aandacht besteed aan groen.

Nieuw groen

De twee pleintjes aan weerszijden van de Wagenbrug krijgen groene ziteilanden rond bestaande bomen, aan één zijde van de Wagenstraat wordt een nieuwe bomenrij toegevoegd en verder komen er nieuwe bomen, hagen, groenvakken en bloembakken. Ook krijgen bewoners en ondernemers de mogelijkheid om met klimplanten geveltuinen aan te leggen en zelf te beheren. Het Huygenspark wordt voorzien van een extra groenvak met zitranden en een openbaar toilet.

 

Indien de raad instemt met het voorliggende ontwerp kan de uitvoering plaatsvinden vanaf april 2018.

Deel dit artikel