Nieuws

Braakliggend terrein kansrijk door regeling Tijdelijke Natuur

Dankzij de nieuwe regeling Tijdelijke Natuur, die stelt dat natuur op ongebruikte bouwgrond mag groeien, kan er potentieel 40.000 hectare groen in Nederland bij komen. Ruimte die anders kaal en onbenut zou blijven.

Voorheen werden vaak natuurwerende maatregelen genomen om braakliggende terreinen vrij te houden van ongewenste dieren en planten. Dit om conflicten met natuurwetgeving te voorkomen voor toekomstige bouwterreinen. Beleidslijn Tijdelijke Natuur stelt dat natuur mag groeien op braakliggende terreinen, met de zekerheid dat deze natuur wordt verwijderd zodra het bouwproces start.
 

Voordeel aan deze maatregel is dat de tijdelijke natuur zaden en jonge dieren voortbrengt die zich naar de omgeving versprieden en zo populaties in stand houdt, ondanks dat de natuur op het braakliggende terrein wordt verwijderd. Zodra er wordt gestart met de bouw, wordt in samenwerking met een ecoloog gekeken wanneer en hoe het natuurgebied wordt opgeruimd.
 

Er zijn in Nederland inmiddels 28 pilots gestart naar aanleiding van deze maatregel, waaronder in Eemshaven en op bouwgrond bij het Philips Health Care terrein in Best.
 

Bron: Rijksoverheid

Deel dit artikel