Nieuws

Brabantse bedrijventerreinen worden groener

De provincie Noord-Brabant ontvangt zes ton subsidie van de Europese Commissie voor het vergroenen van vier bedrijventerreinen. De projecten sluiten aan bij de afspraken die zijn gemaakt bij de klimaattop in Parijs.

Daarnaast voert de Europese Commissie een biodiversiteitsstrategie. De provincie Noord-Brabant heeft als doelstelling natuur en economische bedrijvigheid samen te brengen. 

 

Vier projecten in Noord-Brabant profiteren met ingang van deze maand van het Interreg-project ‘2B Connect’: de Automotive Campus in Helmond, het Ringselven nabij Budel(-Dorplein), de bedrijventerreinen in Reusel-De Mierden (De Kleine Hoeven) en Bladel (De Sleutel). Doel van ‘2B Connect’ is het bevorderen van biodiversiteit op bedrijventerreinen. De provincie Noord-Brabant en haar Vlaamse partners leveren hiervoor in samenwerking met de Universiteit van Wageningen, kennis, netwerken en expertise.

 

Steeds meer gemeenten en bedrijven willen hun terreinen natuurgericht en aansluitend op het omliggende landschap inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding, en sluit zo aan op het Brabants Natuurnetwerk dat volop in ontwikkeling is. Bovendien zorgen planten en bomen voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename werkomgeving. ‘2B Connect’ helpt bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen aan de nodige kennis en (financiële) ondersteuning om meer natuurgericht te werken.

Deel dit artikel