Nieuws

Gevarieerd wandelen in het Essenburgpark

Gevarieerd wandelen langs het spoor is binnenkort mogelijk in het Essenburgpark in Rotterdam. Het park opent op 18 maart en is daarna voor iedereen vrij toegankelijk.

Buurtbewoners ontwikkelden een alternatief voor de bouwplannen van de Nederlandse Spoorwegen. Dit deden zij samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Rotterdam. In plaats van bedrijfspanden is plaats gemaakt voor een verrassend groengebied met natuurlijke waterberging. Het gebied heeft een oppervlakte van bijna vier hectare en ligt langs het spoor, ter hoogte van Schiedam-Rotterdam en ten noorden van de sportvelden en de Educatieve tuin langs de Essenburgsingel. 


In het kader van klimaatbestendige wijken heeft de gemeente in opdracht van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een waterberging gerealiseerd in de lage delen van het Essenburgpark. In deze waterberging kan op een natuurvriendelijke manier 5500 m3 water worden opgeslagen. Dit helpt de wijk om droge voeten te houden. 


De aanleg van de waterbergingen sluit aan op de intentieovereenkomst Rotterdams Weerwoord. Hierin staat dat de gemeente, waterschappen en bewoners samen het verschil kunnen maken. Door ruimte voor regenwater en groen aan te leggen, wordt de stad bovendien aantrekkelijker. Het gebied draagt bij aan de collegetargets om in 2022 in totaal 20 hectare extra groen aan de stad toe te voegen. 

Deel dit artikel