Nieuws

Op weg naar een Europese Stedelijke Wateragenda 2030

Op 11 februari vond de ‘EU Mayors City and Water Conference’ plaats in Leeuwarden. Naast keynotes van onder meer Karmenu Vella (Eurocommisaris voor o.a. Milieu) spraken 160 burgemeesters, (water)bestuurders en professionals uit de Europese watersector in verschillende sessies over hedendaagse wateropgaven én – oplossingen.

Brede samenwerking, dat is noodzakelijk om de huidige problemen op gebied van water te tackelen. Dat zei watergraaf Stefan Kuks, vicevoorzitter Unie van Waterschappen, tijdens de conferentie. Doel was om water hoger op de stedelijke agenda te brengen, voornamelijk omdat Europese steden als gevolg van de klimaatverandering met verschillende wateropgaven te maken hebben.


Problemen als wateroverlast, zoetwaterschaarste en verdrong steken vaak de kop op. Maar tegelijkertijd staan steden voor de opgave om verouderde infrastructuren, bijvoorbeeld riolering, te vervangen. Steden kunnen een sleutelpositie innemen om aan oplossingen voor het klimaatprobleem te werken.
 

Samen kansen benutten

“Klimaatmaatregelen realiseren in stedelijk gebied vraagt van bestuurders, politici en professionals om zich buiten hun eigen comfortzone te begeven,” aldus Kuks over de Klimaatactieve Stad, aan de hand van succesvolle voorbeleden in de Twentse stedenband. “De Klimaatactive Stad is een beweging die andere manieren van denken, werken en besturen ontwikkelt. Het is daarbij noodzakelijk dat we met elkaar werken aan integraliteit, en dat we samen de kansen die dat brengt benutten.”


De dag werd beëindigd met een presentatie van de opbrengst van de dag als bouwstenen voor een gezamenlijk op te stellen Europese Stedelijke Wateragenda 2030. Lees meer op de
website van Waterschap Vechtstromen.
 

Stedenspecial Leeuwarden

Leeuwarden is een stad met hart voor water, zoals we lazen in de Stedenspecial Leeuwarden, die eind 2015 bij ons verscheen. Lees ook hoe de stad uitgroeide van havenstad tot culturele hoofdstad en slim omgaat met huidige wateropgaven. Deze editie is te downloaden in onze bibliotheek.
 

Straatbeeld: Special Water

Ook verscheen in september 2015 de Special Water van vakblad Straatbeeld. Hoe kunnen we inventief omgaan met de huidige wateropgave? En wat betekent water in onze openbare ruimte voor de economische ontwikkeling van steden? Dit en meer leest u in deze Special, te downloaden in onze bibliotheek.

Deel dit artikel