Nieuws

Plantage Maasland wapent zich met groen tegen hittestress

Waar het veertig jaar geleden begon als een straat met asfalt en grijze tegels en vooral veel waardering voor de auto, is de Plantage Maasland in Midden-Delfland nu getransformeerd tot een groene straat met veel waarde voor waterregulering.

Het herinrichtingsproject heeft plaats gevonden in  samenspraak met de bewoners. “We hebben ervoor gekozen dit heel persoonlijk aan te pakken”, vertelt Edwin Bom van Midden-Delfland. “Zo zijn we bij de bewoners van de Plantage langsgegaan met een persoonlijke uitnodiging voor de inloopavond waarop de herinrichting van de straat aan bod zou komen”, aldus Bom. “En met succes: 90% van de bewoners van de straat kwam naar de participatieavond.”

Tijdens de eerste avond kwamen meerdere ideeën boven tafel voor het herinrichten van de straat. “Vast stond in ieder geval al wel dat groen en een goede waterregulering echt kernwaarden zijn waar vrijwel iedereen veel belang bij heeft”, stelt Bom. “We hebben in samenwerking met bureau Blauwgroen uit Delft varianten uitgewerkt. Dit omdat bureau Blauwgroen  de expertise hiervoor in huis heeft.”Uiteindelijk is door middel van een enquête het de meest gedragen variant naar voren gekomen. In deze variant is groen gecombineerd in de parkeerplaatsen. “Dat laatste bleek ook een kernwaarde voor veel bewoners (meer groen en toch je auto voor de deur parkeren): het stukje blik voor de deur waarmee ze zich toch vrij makkelijk kunnen vervoeren”, concludeert Bom. “We hebben dit opgelost door in de vorm van TTE-systemen het groen in de parkeerplaatsen te verwerken. Het groen in dit systeem is met gras en al aangeleverd, zodat het vrijwel meteen zijn werk kan doen”, legt Bom uit.

Waterregulering is ook een van de kernwaarden in de wijk. “Er zijn bijvoorbeeld verlaagde plantsoenen aangelegd om verdroging in de zomer tegen te gaan en bij veel regenval water te bufferen”, duidt Bom. “Het groen parkeren, dat mogelijk wordt gemaakt door het TTE-systeem, zorgt er bovendien voor dat geen onkruidbestrijding nodig is op die plekken en in de zomer zorgt het voor minder hittestress. “De aankomende zomer is natuurlijk wel de grote test”, aldus Bom.

Deel dit artikel