Nieuws

Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen

In de gemeente Beuningen komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Deze soorten veroorzaken overlast, geven schade en hebben een negatieve impact op de biodiversiteit. De afgelopen jaren zijn de groeilocaties van deze exoten steeds groter geworden. Ook ontstonden nieuwe haarden op steeds meer plekken in de gemeente. De noodzaak om in te grijpen groeide. De komst van de subsidieregeling van Provincie Gelderland bood een mooie gelegenheid voor het opstellen van een aanpak.

Van inventarisatie naar samenwerkingsadvies
Deze aanpak is uitgewerkt in het Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen. Het proces begon met een inventarisatie van alle groeiplaatsen binnen de gemeentegrenzen. Haarden van beide soorten zijn in het veld exact ingetekend met behulp van een GIS-applicatie. Hierbij is diverse data zoals het oppervlak, de bedekkingsgraad en prioriteit van aanpak geregistreerd. Ook haarden op terreinen van derden zijn in kaart gebracht, om verspreiding richting gemeentegrond te kunnen monitoren en samenwerkingen aan te kunnen gaan.

Zeven, elektrocuteren, afdekken, afgraven, maaien, begrazen. Er zijn veel verschillende beheersings- en bestrijdingsmethodes op de markt. In totaal hebben wij 18 methodes onderzocht. Hierbij is literatuurstudie leidend geweest en is samengewerkt met idverde Realisatie om praktijkervaringen in te brengen. Aan de hand van deze kennis is een uitvoerings-, monitorings- en samenwerkingsadvies voor de gemeente Beuningen geformuleerd.

Informatievoorziening

Het Gebiedsplan is tot slot vertaald in een overzichtelijk keuzeschema en een informatieflyer. Het keuzeschema wordt ingezet om uit te leggen waarom de gemeente een bepaalde methode toepast en om voor eventuele nieuwe haarden snel een goede behandelmethode te kunnen kiezen. De flyer is gericht op inwoners en geeft aan hoe zij soorten kunnen herkennen, waarom ingrijpen noodzakelijk is en bovenal; wat inwoners zelf wel en juist niet moeten doen als zij de soorten aantreffen. Alle resultaten zijn specifiek afgestemd op de gemeente Beuningen en kunnen dan ook niet zomaar op andere gemeenten worden toegepast.

Deel dit artikel