Nieuws

Flinke opknapbeurt voor parkeerterrein Natuurmonumenten

Vanaf volgende week wordt gestart met de herinrichting van het parkeerterrein van Natuurmonumenten in Nieuwendijk. Hiermee moet het jarenlange parkeertekort opgelost worden.

Het huidige parkeerterrein krijgt een verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen en gaat van 150 naar 300, schrijft Het Kompas. De werkzaamheden dragen ook in positieve zin bij aan een betere uitstraling van het huidige terrein, een betere ontsluiting van het naastgelegen natuurgebied de Tiendgorzen en er worden maatregelen getroffen om de sociale veiligheid op het parkeerterrein te waarborgen. 


De eerste werkzaamheden zijn deze week gestart. Er is ook een check uitgevoerd op aanwezige broedvogels Wanneer het zeker is dat in het natuurgebied geen verstoring zal optreden, kan defenitief met de werkzaamheden worden gestart. Tussen 23 en 30 april vindt het grondverzet plaats. Op deze dagen rijden tussen 7.00 uur en 16.00 uur vrachtauto's over de Nieuwedijk en de Jan Vollaarsweg van en naar het parkeerterrein. 

 

Naas uitbreiding van het parkeerterrein is ook gepraat over een tijdelijke ontsluitingsweg langs de Oosterse en Westerse Laagjes. Natuurmonumenten ziet momenteel echter nog af van deze optie. De organisatie ziet meer kansen in bereikbaarheid over het water, in combinatie met meerdere opstapplaatsen. Er is een afspraak gemaakt met de Werkgroep Omgeving Nieuwedijk om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de parkeer- en verkeersdruk omlaag te brengen. 

Deel dit artikel