Nieuws

Herinrichting Diezerbrink Zwolle bijna van start

Winkelgebied Diezerbrink in Zwolle gaat de komende maanden op de schop. Op 2 september wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting.

Zo moet ter voorbereiding van de herinrichting een aantal kabels en leidingen worden vernieuwd en verlegd. Dit is nodig om te kunnen starten met de herinrichting die volgend jaar daadwerkelijk op de planning staat. De nutswerkzaamheden zijn naar verwachting voor december 2019 afgerond.

Blijven winkelen

Het winkelgebied is tijdens de werkzaamheden gewoon te bereiken. Ook wordt de verkeershinder zoveel mogelijk beperkt. Duidelijke bewegwijzering zorgt bijvoorbeeld voor informatie over alternatieve rijroutes en parkeermogelijkheden. Op een aantal momenten wordt de Diezerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Momenteel zijn daar nog geen exacte data van bekend.

De herinrichting

De Diezerbrink wordt met de herinrichting voorzien van meer groen. Ook het fietsend en lopend verkeer heeft baat bij de herinrichting: de rijbaan van de Thomas à Kempisstraat wordt namelijk versmald en de stoepen breder gemaakt. Zo kunnen winkeliers uitstallingen plaatsen en hebben voetgangers meer ruimte. Auto's mogen aan beide zijden van de straat geparkeerd staan, maar wel wordt de straat om deze reden slimmer ingericht. Zo verdwijnt de huidige rotonde op De Brink en maakt deze plaats voor een veilige, verkeerskundige oplossing. Ook worden meer plekken gecreëerd voor het parkeren van de fiets.

Oude bomen verwijderd

Een aantal bomen is niet te handhaven binnen het nieuwe ontwerp en zullen daarom worden gekapt. Deze bomen maken plaats voor nieuw aan te planten bomen. Tenslotte wordt in de eerste fase een deel van de waterkering verhoogd om aan de nieuwste eisen voor waterveiligheid te kunnen voldoen. 

Deel dit artikel