Nieuws

Weinig biodiversiteit dankzij de openbare ruimte

Na de landbouw is de openbare ruimte de grootste grondverbruiker in ons land. Het gaat in deze zin over de inrichting, de bouw en het beheer van de openbare ruimte. Deze draagt nu nog onvoldoende bij aan de biodiversiteit.

Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer, met daarin haar reactie op Deltaplan Biodiversiteit. In haar brief aan de Tweede Kamer, stelt Schouten dat de openbare ruimte, na de landbouw, de grootste grondverbruiker is van heel Nederland. 


Om meer biodiversiteit terug te brengen in de openbare ruimte, is er een zogeheten Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgesteld. Binnen dit plan zijn drie werkroutes beschreven die samen 90% van het Nederlandse landoppervlak bevatten: natuurgebieden, landbouwareaal en de openbare ruimte. Daarnaast bevat het een aanpak voor monitoring om prestaties te optimaliseren en daarmee de effectiviteit van alle inspanningen te verbeteren. 


Binnen de werkroute 'Openbare Ruimte' wordt gekeken of de uitbreidingen van bebouwing en infrastructuur in de openbare ruimte de natuur in het omliggende gebied versterkt en stadsnatuur verrijkt. 

Deel dit artikel