Nieuws

Rotterdamse Agniesebuurt beter bestand tegen heftige regenval

De komende jaren wordt de Agniesebuurt in Rotterdam klimaatbestendig gemaakt door regenwater onder de straten te bergen.

In Rotterdam werkt men samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan innovatieve plannen voor de waterhuishouding in de stad. Ook bewoners en ondernemers denken mee. Inde Agniesebuurt, waar ook het Zomerhofkwartier zich bevindt, is de afgelopen tijd al een waterplein aangelegd en diverse regentuinen gerealiseerd. De komende jaren zal gewerkt worden aan het bergen van regenwater onder de straten.
 

Extra rioolbuis

Momenteel loopt het regenwater door dezelfde rioolbuis als het afvalwater naar de rioolgemalen. Bij een heftige hoosbui kan het afvalwater samen met het regenwater omhoog komen en op straat blijven liggen, met stank en gezondheisrisico's tot gevolg. Daarom wordt een extra rioolbuis aangebracht speciaal voor het afvalwater. Daarnaast wordt waterdoorlatende bestrating aangebracht en zal het zand onder de straat het regenwater opnemen. Tot slot worden extra bomen en struiken geplant die regenwater opnemen. Omdat voor de extra rioolbuis de straat wordt opengebroken, ziet de gemeente dit als mooie gelegnheid de inrichting van de buurt ook onder de loep te nemen.

Bewoners en ondernemers worden opgeroepen de geveltuinen te onderhouden, een regenton in de tuin neer te zetten of een daktuin aan te leggen.

Deel dit artikel