Nieuws

Bouwen aan een klimaatbestendige openbare ruimte

Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte is een actueel vraagstuk. De effecten van klimaatverandering zijn nu al duidelijk te merken: hogere temperaturen, mildere en nattere winters, hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer kans op droge zomers en hittestress in de stad. Het is van belang om bij nieuwe investeringen in de openbare ruimte rekening te houden met deze kwetsbaarheid. De opgave is te bouwen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte.

Ervaringen uitwisselen, samen stappen zetten, inspiratie vinden, innovaties delen, het debat aan gaan; het draagt allemaal bij aan het gezamenlijke doel dat overheden, kennisinstellingen, brancheorganisaties, leveranciers hebben: het klimaatbestendiger maken van gemeenten.

Kennis en ervaringen delen

De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, uitwisselen van ervaringen, en delen van de laatste innovatieve producten en diensten over het thema klimaatbestendige gemeente is onverminderd groot. Acquire organiseert donderdag 2 juli daarom, in samenwerking met kennispartners Kragten, branchevereniging VHG en NL Greenlabel, de Verbindingsdag Klimaatbestendige Gemeente. Een online evenement met inspirerende keynotesprekers, verhelderende workshops en presentaties, interessante marktpartijen en de laatste innovaties.

Thema’s

De Verbindingsdag Klimaatbestendige Gemeente, met 10 tot 15 sessies, verdeeld over drie sessierondes en twee keynotesprekers, zoomt in op de volgende thema’s:

  • Hitte. Het wordt steeds warmer in Nederland. Hoe kun je hittestress in dorpen en steden tegengaan en hoe richt je de openbare ruimte zo in dat mensen minder last hebben van de warmte?
  • Groen en water. De overlast van hoosbuien neemt door de klimaatverandering toe. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen droge voeten houdt en we overtollig water tijdens periodes van droogte juist kunnen gebruiken? En welke rol kan groen spelen in het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte?
  • Participatie. Hoe krijg je alle relevante stakeholders (burgers, overheid en bedrijfsleven) mee in het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte en particuliere gronden?

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in de klimaatbestendige gemeente. Gemeente bestuur, gemeente beleid, gemeente beheer, landschapsarchitecten, groenprofessionals, advies- en ontwerpbureaus en toeleveranciers.

Lees alles over de Verbindingsdag Klimaatbestendige Gemeente en meld je aan!

Lees meer over de sessies:
Onderzoek naar verkoelend effect van bomen in de stad
Klimaatverandering is geen ver-van-je-bedshow
Bodem biedt kansen voor effectieve klimaatadaptatie

Deel dit artikel