Nieuws

Whitepaper: Design Guide fietshellingen en -bruggen

Steeds meer overheden steken meer energie in de aanleg of verbetering van hun (netwerk van) fietsroutes. Daarnaast neemt de intensiteit van het autoverkeer alsmaar toe. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar ongelijkvloerse kruisingen en aparte fietspaden toeneemt. 

Whitepaper: Design Guide fietshellingen en -bruggen


Onderwerp van discussie


Bij ongelijkvloerse kruisingen en fietsbruggen is een helling nodig om het hoogteverschil tussen maaiveld en brugdek of oversteek te overbruggen. Het hellingspercentage van de toeritten, de steilte van de helling, is bij het (laten) ontwerpen van fietsbruggen een vaak terugkerend onderwerp van discussie. De opdrachtgever dient namelijk vanuit een budget en
de beschikbare ruimte op de locatie de eindgebruiker te voorzien van een logische, comfortabele en toegankelijke verbinding. Dit kan een spanningsveld opleveren waar keuzes gemaakt moeten worden.

Uitgangspunten


In deze Design Guide voor fietshellingen en –bruggen gaat ipv Delft in op alles wat er bij het ontwerpen van een fietshelling komt kijken. Allereerst wordt stilgestaan bij de algemeen geldende uitgangspunten voor het ontwerp van een fietshelling. Daarna komen de locatie- en opdrachtspecifieke factoren aan bod:
- Beeldkwaliteit & uitstraling
- Ruimtelijke inpassing
- Comfort & beleving
- Onderhoud & beheer
- Budget/kosten

Eenvoudig een Whitepaper downloaden


Bezoekers van de website van Straatbeeld kunnen eenvoudig een of meerdere Whitepapers downloaden. Nadat u zich via een snelle en korte procedure heeft aangemeld, kunt u de Whitepapers naar keuze downloaden. Een groot aantal van deze kennisdocumenten is in ontwikkeling en zal de komende periode online worden gezet.

Download hier de whitepaper van ipv Delft.Zelf een Whitepaper aanleveren?


Wilt u uw kennis en ervaring over een bepaald onderwerp bundelen in een Straatbeeld Whitepaper? Neem dan contact op met redactie@acquirepublishing.nl. 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel