Nieuws

Wie wordt de eerste minister van Openbare Ruimte?

Wie wordt de eerste minister van Openbare Ruimte? Deze vraag staat centraal tijdens het online webinar op 24 maart, georganiseerd door NL Greenlabel, IPC Groene Ruimte en Stichting Steenbreek. Aanleiding is de druk die steeds meer op de openbare ruimte komt door de klimaatverandering met onder meer lange periodes met droogte en overstromingen tot gevolg.

"De openbare ruimte staat enorm onder druk met klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, de energietransitie en de Omgevingswet", zegt Erik Poelman van IPC Groene Ruimte, een praktijkcentrum voor trainingen en opleidingen voor vakmensen die werkzaam zijn in de groene sector. "Wij vinden dat er een centrale regie moet komen om te voorkomen dat elke partij op zijn vierkante metertje voor zijn eigen belangen vecht. Er is een sense of urgency."
De online bijeenkomst richt zich vooral op medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die betrokken zijn bij het beleidsproces en is bedoeld om handvatten en hulpmiddelen te bieden. "Het gaat ook vooral om kennisoverdracht", aldus Poelman. In het webinar wordt ervoor gepleit een centrale regie te voeren bij de aanpakken van klimaatadaptieve maatregelen, zowel beleidsmatig als praktisch. 

Praktijkvoorbeelden

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door onder anderen Lodewijk Hoekstra, televisiepresentator en oprichter van NL Greenlabel, die aangeeft wat de gevolgen kunnen zijn van ongewijzigd beleid. Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt vertelt wat er allemaal ontbreekt in de keten en waarom het in de praktijk fout gaat. Tevens beantwoordt hij vragen van deelnemers. In het webinar is ook een interview te zien met Margot Ribberink, voormalig weervrouw en ambassadeur van Stichting Steenbreek. Daarnaast worden voorbeelden getoond waar een integrale aanpak goed werkt.

Minister van Openbare Ruimte

Slotonderdeel van het webinar is de verkiezing van de ‘nieuwe minister’ van Openbare Ruimte. Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om bij de formatie van een nieuw kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart, een apart departement voor de openbare ruimte onder de aandacht van de politiek te brengen.

Het webinar wordt gehouden op woensdag 24 maart vanaf 11.00 uur en duurt maximaal een uur. Klik hier om je aan te melden.  

Deel dit artikel