Nieuws

Straatbaksteen meest duurzaam

Betrokken op de hele levenscyclus van een wegconstructie is de CO2-uitstoot en het materiaalverbruik het laagst bij toepassing van gebakken straatsteen. Dit is de hoofdconclusie van een onderzoek dat Adviesbureau Tauw deed naar de duurzaamheid van betonnen en gebakken bestratingsmaterialen. 

Straatbaksteen meest duurzaam

 

Informatie voor overheden


Het onderzoek biedt belangrijke informatie voor overheden die besluiten tot duurzaam inkopen. De materialen werden vergeleken op milieubelasting en energie-inhoud. Eerder maakte Amsterdam om esthetische redenen al de keuze voor gebakken straatsteen voor alle 30 km/h zones. De stad gaf opdracht tot het onderzoek omdat de inkoop van bestratingsmateriaal in deze gemeente een omvangrijke aanschaf is en zwaarwegend is in het kader van (verplicht) duurzaam inkopen.

Realistische ketenanalyse


Om een volledige vergelijking te krijgen werd een realistische ketenanalyse uitgevoerd waarbij ook productie, aanleg, onderhoud, sloop, hergebruik/recycling en transport werden meegenomen. Voor het bepalen van de totale CO2-emissie van betonsteen werd de cementproductie in het onderzoek betrokken. Cement is de grondstof voor betonnen producten en is verantwoordelijk voor 90 procent van de CO2-emissie uit betonsteen, zo bleek.

Minder vervanging
Het vervangingspercentage bij betonstraatsteen ligt hoger dan bij baksteen. Bij een levensduur van een wegconstructie van honderd jaar betekent baksteen: minder vervanging en dus ook minder grondstofgebruik en afval. Tauw hanteerde bij gebakken klinkers een uitvalpercentage van 20 procent bij regulier onderhoud. Zij stellen vast dat wanneer deze uitval verlaagd kan worden er nog een aanzienlijk grotere CO2-winst is te behalen. Uit eerder onderzoek van Adviesbureau Haskoning - in opdracht van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten - bleek echter een gemiddelde levensduur van straatbaksteen van 125 jaar en een uitvalpercentage van circa 10 procent.

In perspectief


Om de onderzoeksresultaten in perspectief te plaatsen heeft Tauw berekend dat de keuze voor gebakken klinkers in plaats van voor beton in Amsterdam 237 kton CO2 bespaart. Dat is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 26.000 huishoudens. Deze conclusie is gebaseerd op het gehele Amsterdamse wegoppervlak in de genoemde periode van 100 jaar.

Klik hier voor het volledige rapport.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel