Nieuws

Led's in OVL bieden mogelijkheden

Led’s in OVL bieden nieuwe mogelijkheden LED’s zijn goed te gebruiken in de openbare verlichting vanwege nieuwe mogelijkheden en het hoge rendement. Dat concluderen het Agentschap NL en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) na een analyse van ruim veertig led-pilots.

Led’s in OVL bieden mogelijkheden

 

Voordelen


Zowel bewoners als verkeersdeelnemers zijn in de pilots over het algemeen tevreden met LED-verlichting. Uit het onderzoek komen verschillende voordelen naar voren, waaronder goede energie-efficiëntie, keuze in kleurweergave, lange levensduur, dimbaarheid, maar ook het feit dat LED’s soms nieuwe alternatieven voor verlichten mogelijk maken, zoals actieve wegmarkering.

Energiegebruik


Met het juiste ontwerp zijn veel LED-toepassingen vaak zuiniger dan (compact)fluorescentieoplossingen, die veelal in woonwijken worden geplaatst. Het rendement neemt toe naarmate de kleurtemperatuur hoger ligt. Blauwachtig licht heeft een hoger rendement dan roodachtig licht.

Faal- of succesfactor


Bij het toepassen van LED’s blijkt vooral het lichtontwerp een faal- of succesfactor te zijn. Een goed doordacht lichtontwerp is onder meer belangrijk om voldoende strooilicht te realiseren, dat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid, en om de besparing te verzilveren. Een optimaal ontwerp kan ervoor zorgen dat de energiebesparing, ten opzichte van de tot nu toe toegepaste technieken, 15 procent of meer kan bedragen.

Te vroeg


LED’s bieden duidelijk besparingsmogelijkheden en er zijn beduidende voordelen mee te behalen. Volgens de evaluatie van Agentschap NL en VNG zijn er nu geen technische belemmeringen meer om LED’s toe te passen in OVL. Toch is de eindconclusie dat het nu nog te vroeg is om grootschalige toepassing in álle OVL-applicaties aan te moedigen. Dit in verband met de huidige stand van de techniek, de aanschafkosten en de relatief korte praktijkervaring met de betrouwbaarheid van het aanbod en de gevolgen voor beheer en onderhoud. De ontwikkelingen staan bepaald niet stil, zoals de verbetering van het rendement, waardoor LED-toepassingen in OVL steeds aantrekkelijker worden.

Bron: NEN, het Nederlands instituut voor normalisatie
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel