Nieuws

Leek experimenteert met openbare verlichting

De openbare verlichting in de gemeente Leek wordt de komende tijd verduurzaamd. Om te kijken op welke manier dat het beste kan, experimenteert adviesbureau Tauw vanaf december in de kern van Leek met verschillende dimregimes. De uitkomsten van de proef vormen de basis voor de uitrol van ledverlichting in de rest van de gemeente.

De gemeente krijgt met de pilot ook inzicht in de beleving die bewoners hebben met betrekking tot de verlichting, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid, sociale veiligheid, ruimtelijke inrichting en leefomgeving. Door op deze manier te werk te gaan vergaart de gemeente veel informatie die ze kan gebruiken bij de verdere uitrol. 
 

Enquête

De nieuwe verlichting in het centrum van leek wordt begin december opgeleverd. Na het plaatsen worden bedrijven en beleidsmedewerkers geïnterviewd en wordt er een grootschalig enquêteonderzoek uitgevoerd onder omwonenden en andere belangstellenden. De enquêtes worden zowel digitaal als huis-aan-huis afgenomen. De vragen uit het onderzoek gaan over de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de invloed van de verlichting op de ruimtelijke inrichting en leefomgeving. De resultaten zijn input voor de uitrol van nieuwe verlichting in de rest van de gemeente Leek.

Deel dit artikel