Nieuws

Maatschappelijke initiatieven in kaart gebracht

Uit cijfers van netwerkorganisatie Kracht in NL blijkt dat maatschappelijke initiatieven meer worden gewaardeerd door inwoners dan gemeenten wellicht denken. Alleen al de 540 door de netwerkorganisatie geregistreerde projecten hebben welzijnswaarde voor 1,1 miljoen Nederlanders.

Op Binnenlands Bestuur is te lezen dat veel maatschappelijke initiatieven zich buiten het blikveld van gemeenten afspelen. Zonde, volgens Kracht in NL, omdat deze initiatieven veel mensen bereiken en waarde, arbeidsplaatsen en geld opleveren. Daarentegen stelt de organisatie dat de ‘verticale wereld van de oude economie’ nog steeds een cruciale rol in onze economie speelt.
 

MAEXchange

Om een betere verbinding tussen de twee werelden te maken, introduceerde Kracht in NL de MAEXchange waarop initiatiefnemers hun activiteiten kunnen invoeren en zichtbaar maken.
 

Nieuwe Business Modellen

Tevens meldt Binnenlands Bestuur dat maatschappelijke initiatieven moeten worden verlost van hun liefdadigheidsimago, omdat ze sociale, ecologische en economische waarden hebben. Het meten van die waarden is echter een moeizaam en onduidelijk proces. Het boek Nieuwe Business Modellen; samen werken aan waardecreatie biedt handvatten daarvoor. Het boek is hier te bestellen.
 

Regel die Burgerinitiatieven!

Meer weten over maatschappelijke initatieven, met name wat betreft risico en aansprakelijkheid? Lees dan ook het boek Regel die Burgerinitiatieven van Mark Verhijde en Maarten Bosman, met onder meer een verhelderende analyse van wel 67 burgerinitiatieven.

Deel dit artikel