Nieuws

Amsterdam investeert in verbetering openbare ruimte

De Amsterdamse buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West staan aan de vooravond van grootschalige werkzaamheden voor het verbeteren van de leefomgeving.

In de geselecteerde buurten gaat de gemeente de komende jaren samen met bewoners, woningcorporaties en overige partijen aan de slag. De werkzaamheden in de buurten bestaan onder andere uit het verbeteren en nieuw bouwen van woningen, het opknappen van de openbare ruimte en infrastructuur en het opwaarderen van sociale voorzieningen.

Renovatie

Vooruitlopend op deze werkzaamheden wordt er dit jaar en in 2018 al geïnvesteerd in de verbetering van het woon- en leefklimaat in deze buurten en de speelplekken. Zo wordt in Nieuw-West bijvoorbeeld een verouderde speelplek aan de Paul Scholtestraat aangepakt die nu amper wordt gebruikt. Ook worden complexen in de buurt gerenoveerd en wordt de straat in de Jan de Louterstraat vernieuwd.

 

In Banne Noord wordt de openbare ruimte opgeknapt, worden woningen verduurzaamd en in de aanloop naar de start van deze projecten wordt een sportzone geplaatst op het Parlevinkerplein. De sportzone is eerder dit jaar getest en het bleek een geliefde plek om te sporten en spelen en zorgde voor een sociale ontmoetingsplek voor allerlei bewoners uit de wijk. In totaal is 38 miljoen euro gereserveerd.

Deel dit artikel