Duurzaamheidscheck nu met gratis visualisatie

vrijdag 18 september 2020
timer 3 min
Heeft u als gemeentebestuur, woningbouwcorporatie of parkmanager de ambitie om koploper te zijn of tenminste aan te sluiten bij de actuele en urgente duurzaamheidsthema’s? De duurzaamheidscheck van BTL helpt bij het inzichtelijk maken van deze ambities voor bijvoorbeeld een woonwijk, woonomgeving of bedrijfsterrein.

Vervolgens laten we zien hoe op basis van de huidige situatie de kansen kunnen worden benut voor een duurzame (her)inrichting. Het eindresultaat is geschikt als communicatiemiddel of inspiratiedocument naar bewoners of andere belanghebbenden.
Duurzaam bouwen? Check het effect van groen!

Onze duurzaamheidscheck heeft als doel om in een vroeg stadium kwaliteiten, ambities en kansen voor de duurzame ontwikkeling van een specifiek terrein of gebied in beeld te brengen. En natuurlijk in het bijzonder met groene maatregelen! Ons advies motiveert uw organisatie en  stakeholders om meer en specifiekere duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de planvorming (voor de ontwerp-, reconstructie-, bouw- of exploitatiefase). Het resultaat is een compacte en beeldende notitie waarin wij onze visie op uw ontwikkeling samenvatten:

  • De bestaande situatie nemen we als basis; de landschappelijke en ecologische kwaliteiten op en rondom het terrein.
  • Effect van de voorgenomen duurzaamheidsambities in uw huidige plan en optimalisatie hiervan door het versterken of uitbreiden van uw (ontwerp)ideeën.
  • Aanvullende kansen door extra (groene) maatregelen voor een beter leefklimaat, meer biodiversiteit of verbeterde water- en energiehuishouding.

NL Greenlabel als basis

Onze duurzaamheidscheck is gebaseerd op de criteria van NL Greenlabel . BTL is partner van NL Greenlabel en heeft door hen een aantal duurzaamheidsexperts laten opleiden. Door te werken volgens deze uitgangspunten borgen we dat voor ieder terrein alle relevante (duurzaamheids)aspecten worden meegenomen. Een verder traject voor certificering kan, maar hoeft niet altijd het einddoel te zijn. Het gaat voor ons om een maximaal effect en meerwaarde van de groene maatregelen voor uw ontwikkeling!

Waarom BTL Advies?

BTL Advies is het groene architecten- en ingenieursbureau waar een toekomstbestendige en groene inrichting in de volle breedte worden opgepakt; van een duurzame visie en een wervend ontwerp naar een doordacht uitvoeringsplan. Onze experts beantwoorden hoe uw duurzaamheidsambities kunnen worden vertaald naar concrete doelen en maatregelen voor mens, natuur en omgeving. Onze duurzaamheidscheck helpt u om uw groene ambities te specificeren en in de praktijk te brengen.

Profiteer nu!

Na een compacte duurzaamheidscheck van uw ontwikkeling (gebouw, terrein of gebied) ontvangt u van BTL Advies tijdelijk gratis een visualisatie van het toekomstbeeld van uw nog groenere projectontwikkeling!


Meer weten over onze duurzaamheidscheck? Neem dan contact op met Mieke Latijnhouwers, Projectleider Tuin- & Landschapsarchitectuur bij BTL Advies (mieke.latijnhouwers@btl.nl | 06 22 16 69 73)

Meer artikelen met dit thema

Onderzoek Diversitree toont zin van stedelijke boomdiversiteit

28 apr om 08:00 uurtimer3 min
Hoe meer diversiteit in boomsoorten in een stad, hoe beter bestand het boomnetwerk is. Deze stelling is deels waar…
Lees verder »

Tienduizend leerlingen uit Amstelveen krijgen een boompje

23 apr om 08:00 uurtimer3 min
Alle basisschoolleerlingen in Amstelveen hebben een boompje gekregen voor in de tuin of op het balkon. Met de…
Lees verder »

Iedere boom in de gemeente Groningen heeft eigen beheerplan

8 apr om 08:00 uurtimer2 min
Boominspectie is essentieel voor veiligheid en lang leven, zo vinden ze in de gemeente Groningen. Iedere boom in…
Lees verder »

Flexibel, comfortabel én een enorme blaaskracht

29 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Professionals hebben robuuste, duurzame machines nodig om bladeren, groenafval of zwerfvuil te verwijderen.…
Lees verder »

Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen

19 mrt om 00:00 uurtimer2 min
In de gemeente Beuningen komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Deze soorten…
Lees verder »

Asfaltpaden maken plaats voor meer groen in het Amsterdamse bos

1 mrt om 00:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam verwijdert dertien kilometer aan asfaltpaden in het Amsterdamse Bos. Op de vrijgekomen…
Lees verder »

Wat is de waarde van natuur?

26 feb om 00:00 uurtimer4 min
Steven Kamerling is Key Accountmanager en Procesmanager bij NL Greenlabel. In het kader van het maandthema groen…
Lees verder »

Limburg krijgt bloemenlint voor betere biodiversiteit

25 feb om 00:00 uurtimer2 min
Om de achteruitgang van het aantal bijen en insecten tegen te gaan, slaan de provincie Limburg en…
Lees verder »