Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen

vrijdag 19 maart 2021
timer 2 min
In de gemeente Beuningen komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw voor. Deze soorten veroorzaken overlast, geven schade en hebben een negatieve impact op de biodiversiteit. De afgelopen jaren zijn de groeilocaties van deze exoten steeds groter geworden. Ook ontstonden nieuwe haarden op steeds meer plekken in de gemeente. De noodzaak om in te grijpen groeide. De komst van de subsidieregeling van Provincie Gelderland bood een mooie gelegenheid voor het opstellen van een aanpak.

Van inventarisatie naar samenwerkingsadvies
Deze aanpak is uitgewerkt in het Gebiedsplan invasieve exoten gemeente Beuningen. Het proces begon met een inventarisatie van alle groeiplaatsen binnen de gemeentegrenzen. Haarden van beide soorten zijn in het veld exact ingetekend met behulp van een GIS-applicatie. Hierbij is diverse data zoals het oppervlak, de bedekkingsgraad en prioriteit van aanpak geregistreerd. Ook haarden op terreinen van derden zijn in kaart gebracht, om verspreiding richting gemeentegrond te kunnen monitoren en samenwerkingen aan te kunnen gaan.

Zeven, elektrocuteren, afdekken, afgraven, maaien, begrazen. Er zijn veel verschillende beheersings- en bestrijdingsmethodes op de markt. In totaal hebben wij 18 methodes onderzocht. Hierbij is literatuurstudie leidend geweest en is samengewerkt met idverde Realisatie om praktijkervaringen in te brengen. Aan de hand van deze kennis is een uitvoerings-, monitorings- en samenwerkingsadvies voor de gemeente Beuningen geformuleerd.

Informatievoorziening

Het Gebiedsplan is tot slot vertaald in een overzichtelijk keuzeschema en een informatieflyer. Het keuzeschema wordt ingezet om uit te leggen waarom de gemeente een bepaalde methode toepast en om voor eventuele nieuwe haarden snel een goede behandelmethode te kunnen kiezen. De flyer is gericht op inwoners en geeft aan hoe zij soorten kunnen herkennen, waarom ingrijpen noodzakelijk is en bovenal; wat inwoners zelf wel en juist niet moeten doen als zij de soorten aantreffen. Alle resultaten zijn specifiek afgestemd op de gemeente Beuningen en kunnen dan ook niet zomaar op andere gemeenten worden toegepast.

Meer artikelen met dit thema

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »

Wanneer klopt het verhaal weer?

15 jul om 08:00 uurtimer5 min
Over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het beheer van de openbare ruimte.
Lees verder »

Göteburg ambieert de beste regenstad ter wereld te worden

14 jul om 08:00 uurtimer5 min
In het Zweedse Göteburg regent het veertig procent van de tijd. Genoeg aanleiding voor de stad om hier gebruik van…
Lees verder »

Onderzoek naar duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

12 jul om 08:28 uurtimer8 min
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de…
Lees verder »

Gerichte bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

8 jul om 09:04 uur
De Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa en helaas ook in Zwolle. Om de plant te…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Ommekes

6 jul om 16:08 uurtimer3 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Bijen-vriendelijke beplanting. Al eens aan gedacht?

6 jul om 14:23 uurtimer3 min
Jaap Molenaar is directeur van het Bijen educatiecentrum van de Bijenstichting. In zijn expertcolumn roept hij op…
Lees verder »