Handvatten voor functionele lichtbeleving op maat

vrijdag 28 maart 2014
timer 3 min
Besparen op licht is een hot item bij gemeenten en wegbeheerders. Op veel plekken verdwijnen lichtmasten of gaat het licht uit op bepaalde tijdstippen. Dit levert veelal een kostenbesparing op, maar heiligt het doel altijd de middelen? En moet het doel altijd kostenbesparing zijn? Kunnen en mogen begrippen als Verkeersveiligheid en Sociale veiligheid de donker- en lichtkeuzes nog wel bepalen? De NSVV probeert aan de hand van deze vragen een richtlijn op te stellen voor gemeenten en wegbeheerders die met deze problemen worstelen.

Binnen de NSVV rees de vraag of gemeenten wel de juiste criteria hanteerden bij het reduceren van lichtmasten. Piet Verburg: “We vroegen ons af: Gaat dit wel goed? Waarom stonden die lichtmasten er in eerste instantie? Die reden moet wel in overweging worden genomen bij de beslissing om licht te reduceren. Kostenbesparing moet niet altijd het hoofddoel zijn.” De NSVV merkte dat gemeenten en wegbeheerders behoefte hadden aan handvatten bij het maken van de keuze voor meer of minder licht. “We hadden al wel een richtlijn, maar daarin was de keuze voor licht al gemaakt en moest alleen nog bepaald worden hoe dat licht eruit moest komen te zien.”

 

Beleving voor iedereen anders

Bij het ontwikkelen van de richtlijn kwamen ontzettend veel factoren om de hoek kijken die van invloed kunnen zijn op de keuze voor licht. “Tegenwoordig speelt beleving een hele grote rol. Maar jouw beleving is niet hetzelfde als die van mij. Ik voel me veilig in mijn eigen straat, ook als het donkers is, omdat ik weet hoe die straat eruit ziet. Dat geldt niet voor een vreemde. De beleving hangt onder meer af van leeftijd, de plek en eerdere ervaringen die iemand heeft gehad.” Naast persoonlijke zaken, zijn er nog veel meer dingen die de discussie over licht beïnvloeden. Zo zijn de mogelijkheden tegenwoordig onbegrensd, willen gemeente besparen, maar toch ook duurzaam zijn. Het komt neer op maatwerk, hoe wil de NSVV dan een richtlijn opstellen die tegemoet komt aan de wensen van iedereen? “Die vraag hebben wij onszelf ook gesteld”, geeft Verburg aan. “Het is dan ook niet zo dat we zeggen dat situatie A altijd om oplossing B vraagt. Elke plek is anders. Een woonwijk in een grote stad vraagt andere oplossingen dan een woonwijk in een dorp.”

 

Spanningsveld

Tijdens de Week van de Openbare Ruimte zal in een workshop in worden gegaan op de vragen die een gemeente zichzelf moet stellen bij de keuze voor licht. Omgevingspsycholoog Joren van Dijk kan daarbij helpen. Hoe reageren mensen, hoe beleven ze de ruimte? Marnix Lieffijn zal vanuit zijn ervaring als ‘lichtman’ meer ingaan op de techniek en het ontwerp. Wellicht dat hier ook een spanningsveld ontstaat. Tijdens de sessie zal veel informatie gegeven worden. Maar ook wordt met de deelnemers aan de workshops gesproken en  gediscussieerd  over lichtbeleving en de functie van licht. “Uiteindelijk hopen we als NSVV meer inzicht te krijgen in de behoefte die gemeenten hebben met betrekking tot de richtlijn die we gaan opstellen.


De sessie Van ‘functie van licht’ naar ‘lichtbeleving op maat’ vindt plaats tijdens de Themadag Licht van de Week van de Openbare Ruimte. Kijk voor het tijdstip, het uitgebreide programma en aanmelden op www.wvdor.nl

Meer artikelen met dit thema

Oog op de toekomst met de verlichting op Zerniketerrein Groningen

26 mei om 11:44 uurtimer3 min
Het Zerniketerrein in Groningen staat vol met gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool…
Lees verder »

Wat zijn de ervaringen met ovl-managementsystemen?

19 mei om 11:59 uurtimer5 min
Steeds meer gemeenten maken gebruik managementsystemen voor de openbare verlichting. Leo Snaar van de gemeente…
Lees verder »

Donkerte in omgevingsvisie helpt bij aanpak lichtvervuiling

17 mei om 23:53 uurtimer4 min
Bescherming van natuurlijke duisternis en het voorkomen van lichtvervuiling, voor veel overheden zijn het…
Lees verder »

Noord-Holland vervangt alle openbare verlichting door ledverlichting

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De provincie Noord-Holland vervangt de komende jaren al haar openbare verlichting door ledverlichting. "Om de CO2-…
Lees verder »

Themabijeenkomst Omgevingsgericht Lichtontwerp

19 apr om 08:00 uurtimer3 min
Bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte wordt openbare verlichting lang niet altijd vanaf het…
Lees verder »

Publicatie brengt lichtambities voor stations in kaart

6 apr om 08:00 uurtimer2 min
In de publicatie Nieuw Licht op Stations omschrijven NS Stations, ProRail en Bureau Spoor­bouwmeester hun ambities…
Lees verder »

Omgevingsgericht Lichtontwerpen; leren van andere vakgebieden

26 mrt om 00:00 uurtimer8 min
Om de principes van Omgevingsgericht Lichtontwerpen succesvol te implementeren in visie, ontwerp, realisatie en…
Lees verder »

Familiebedrijf maakt werk van duurzame en circulaire openbare verlichting

11 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Light International is een producent van hoogwaardige armaturen en ledverlichting. Iedere component van de…
Lees verder »