Kerb-IT zorgt voor meer groen langs de weg

dinsdag 6 april 2021
timer 3 min
Dagelijks passeren 6.000 voertuigen de doorgaande weg tussen Standdaarbuiten en Oudenbosch in de provincie Noord-Brabant. De slechte staat van de riolering en wegfundering en de wateroverlast bij hevige regenbuien was voor de gemeente Halderberge reden tot groot onderhoud aan deze drukbezochte weg richting de welbekende basiliek in Oudenbosch. Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV werd ingeschakeld om hier een toekomstbestendige oplossing voor te ontwerpen. De verouderde trottoirbanden werden vervangen door Kerb-IT, een waterinfiltrerend bandensysteem om verdroging tegen te gaan.

In 2012 kwam uit het rapport van riool- en weginspectie naar voren dat het rioolstelsel in zeer slechte staat verkeerde en aan vervanging toe was. Bovendien was er veel wateroverlast richting de kern van Oudenbosch. "Vanuit de discipline riolering kwam de vraag wat we daaraan konden doen, mede gezien de klimaatverandering en de wens om onze straten zo veel als mogelijk klimaatadaptief in te richten", vertelt Leo Kaan, projectleider civiele techniek bij de gemeente Halderberge. "Daaruit ontstond de wens om het hemelwater van de daken af te koppelen en zo mogelijk te infiltreren in de bodem. Omdat ook de bestrating aan het einde van zijn levensduur was en we rekening wilden houden met alle netwerkbeheerders die daar ook hun werkzaamheden moesten uitvoeren, wilden we een ontwerp waarmee we de komende 50 tot 75 jaar niet meer de straat open hoefden te halen."

Verdroging tegengaan 

Anton Elenbaas van Ingenieursbureau Royal Haskoning vertelt: "Tijdens de ontwerpfase kwam de nieuw ontwikkelde Kerb-IT waterinfiltrerende trottoirband in beeld. Kerb-IT is een nieuw waterinfiltrerend bandensysteem en bedoeld om verdroging in stedelijk gebied tegen te gaan. Bij kleine buien kan 90 procent van de totale neerslag opgevangen en geïnfiltreerd worden. Het water dat op straat valt, komt dankzij de gaten aan de voorzijde van de band langzaam in het systeem, waar het poreuze beton een waterbuffer vormt. Bij droogte wordt het opgevangen water afgegeven aan groenperken of boomwortels die onder het trottoir liggen." Leo Kaan: "Toen het voorstel van de Kerb-IT banden ter sprake kwam, waren we gelijk enthousiast. We zijn een gemeente die groen en water hoog in het vaandel hebben staan, evenals innovatie en klimaatadaptie. We hebben dus ook de financiële middelen om klimaatadaptieve investeringen te doen. De Kerb-IT band sluit heel goed aan bij deze gedachte en is een mooie kantoplossing waarbij de functie - de bestrating bij elkaar houden - onverminderd blijft."

Monitoring 

Begin dit jaar is de monitoring van het project van start gegaan met software en sensoren van ConnectedGreen. "We hebben in de groenperken langs de doorgaande route op verschillende dieptes vochtsensorengeplaatst waarmee je realtime kunt meten of er voldoende water voor de beplanting beschikbaar is", vertelt René Voogt van Connected Green. "Het effect van de poreuze stoeprand is met onze meetapparatuur heel goed te meten. En de gemeente heeft er gelijk profijt van. Als je opmerkt dat de grond nat genoeg is, hoef je niet bij te sproeien. Daar bespaart de gemeente direct veel tijd en water mee."

Lees hier meer over Kerb-IT 

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »

Park Vijfsluizen in Vlaardingen showcase van een klimaatadaptieve woonwijk

12 apr om 08:00 uurtimer3 min
In het oosten van Vlaardingen werkt projectontwikkelaar Heijmans aan Park Vijfsluizen. In deze woonwijk staan de…
Lees verder »