Meer waterberging in wegen met kolkafvoer

woensdag 26 oktober 2016
timer 2 min
In de afgelopen jaren heeft het Aquaflow systeem zijn nut meer dan bewezen, maar is ook gebleken dat op sommige locaties afvoer met kolken ook wenselijk is.

Het is ruim 15 jaar geleden dat de waterbergende weg in Nederland is geïntroduceerd. Landelijk bekend geworden als het Aquaflow systeem, waarbij hemelwater wordt gebufferd en gezuiverd in wegen en parkeerterreinen. Een ondiepe waterberging die, als multifunctionele wegfundering, net onder maaiveld ligt. Door de hoge ligging wordt het water boven het slootpeil opgeslagen waardoor de buffer  vanzelf, zonder pompen, leegloopt. Het water kan, door de wegfundering, horizontaal wegstromen, waardoor het  toepassingsgebied ruim is; dus niet alleen gebieden met zandbodems waar men infiltreert maar ook leem/kleibodems waar vertraagd wordt afgevoerd naar elders. Met vallen en opstaan is de waterbergende weg volwassen geworden.


Versterking door combinatie

Elk voordeel heeft immers ook nadelen. Vele demonstraties zijn gegeven waarbij met een shovel of waterwagen is getoond hoe snel het water wegzakt door waterpasserende of poreuze verharding. Indrukwekkend, maar om dit zo te houden is het nodig om jaarlijks met een veegauto de voegen van de stenen schoon te borstelen. Relatief makkelijk onderhoud dat in de praktijk soms lastig is. Met name omdat de voegen droog moeten zijn en de machinist zijn toerental moet monitoren. Daarom is in 2012 besloten om afvoer met kolken mogelijk te maken.  Dit tot tevredenheid van weg- en rioolbeheerders. Men kan nu kiezen: doorlatende verharding,  WT kolk of een combinatie van beide,  waardoor ze elkaar versterken.


Steeds meer wegen waterbergend

De WT (water treatment) kolk – zie animatie op youtube -  is een betonkolk met een aangepaste uitlaat. De zandvang is voorzien van een zeefscherm met afstandhouder dat grof vuil tegenhoudt. Het hemelwater stroomt vanuit de kolk naar een bezinkunit die in de Aquaflow fundering is geplaatst. Deze unit vertraagt de stroomsnelheid waardoor fijn vuil kan neerslaan. Tevens heeft zij een vuilvang capaciteit van zo’n 15 jaar, die gemakkelijk gereinigd kan worden. Sinds de introductie van de WT kolk worden er naast doorlatende bestratingen ook standaard straatstenen, oude stenen en asfalt verhardingen toegepast op de Aquaflow fundering waardoor steeds meer wegen waterbergend zijn.

Meer artikelen met dit thema

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »

Basketbalveld wordt waterplein in Oudenbosch

2 aug om 09:00 uurtimer2 min
Het oude basketbalplein in de wijk Velletri in Oudenbosch is de afgelopen maanden omgevormd tot een…
Lees verder »

Duurzame intenties baksteenfabrikanten

30 jul om 15:06 uurtimer3 min
Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger hebben gezamenlijk de intentie om tot een…
Lees verder »

Bossche draken spuwen weer water

28 jul om 17:39 uurtimer3 min
De Bossche draak is terug op het Stationsplein in Den Bosch. Bijna anderhalve jaar is er gewerkt aan de renovatie…
Lees verder »

Beheer bepaalt of openbare ruimte toegankelijk blijft

26 jul om 14:07 uurtimer4 min
Er kan nóg zoveel aandacht in het ontwerp worden besteed aan de toegankelijkheid, als het niet strak beheerd wordt…
Lees verder »

Opvallend passende uitstraling voor nieuwe woonwijk

21 jul om 12:04 uurtimer2 min
Op de Leeuweriksweide in de fraaie nieuwe wijk Beekweide in Renswoude is onlangs een bijzondere en uitdagende…
Lees verder »

Göteburg ambieert de beste regenstad ter wereld te worden

14 jul om 08:00 uurtimer5 min
In het Zweedse Göteburg regent het veertig procent van de tijd. Genoeg aanleiding voor de stad om hier gebruik van…
Lees verder »

Onderdoorgang station Almere Buiten krijgt panoramadak

9 jul om 09:13 uur
Nog even en dan drijft er een wolkenlucht boven je hoofd in de onderdoorgang van Station Almere Buiten. Social…
Lees verder »