Onderzoek: de kracht van OR

maandag 31 januari 2011
timer 3 min
Onderzoek: de kracht van openbare ruimte   Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de UvA, Rotterdam (EUR), Delft (TUD) en Nicis Institute richten zich op een sociaalwetenschappelijke analyse van het gebruik en de beleving van wat als ‘secundaire’ openbare ruimten kan worden aangeduid.
Onderzoek: de kracht van OR


Mentale kaart van inwoners


Het gaat om die ruimten, die binnen de stad deel uitmaken van de mentale kaart van de meeste inwoners. Zij hebben namelijk een betekenis als verkeersknooppunt, als concentratiepunt van voorzieningen of als relevante plek in de lokale geschiedenis van de stad. Hoe hebben ze vorm gekregen in fysieke zin, hoe worden ze beheerd, gebruikt en gezien door stedelijke actoren als ontwerpers, beleidsmakers en gebruikers van de plekken? Het beoogde resultaat moet leiden tot een beter begrip van hoe stedelingen zich hun stad ‘eigen maken’ en tot suggesties voor interventies en beleidsaanbevelingen.

De locaties


De drie deelnemende steden hebben elk twee plekken gekozen die momenteel onderzocht worden:
•    Amsterdam: Surinameplein en de ‘Bomenpleinen’ (een reeks geschakelde pleinen)
•    Rotterdam: het Afrikaanderplein en het Bospolderplein
•    Utrecht: het Smaragdplein en (een deel van) de Amsterdamsestraatweg, inclusief De

Voorbeeld: Surinameplein


De casus maakt duidelijk dat verschillende categorieën professionals en bewoners op verschillende manieren naar een openbare ruimte kunnen kijken. Door de grootte en ligging kan het Surinameplein in Amsterdam een bovenbuurtse functie gaan vervullen, zoals blijkt uit interviews met professionals en de Strategienota Surinameplein 2009. De stadsdelen beraden zich momenteel over allerhande verkeers- en bouwtechnische aanpassingen om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. In de Strategienota Surinameplein 2009 wordt een nieuw Surinameplein beoogd: met name als een knooppunt van schoon en veilig vervoer en als verbindend element tussen stadsdelen binnen en buiten de ring A10. Professionals typeren het plein als plek met vooral een verkeers- of doorgangsfunctie.

Voorbeeld: Surinameplein


Geïnterviewde gebruikers van het plein geven echter aan het plein in sterke mate ook als verblijf- en/of ontmoetingsplek te ervaren. Een bewoner vertelt: “Ik heb een goede vriend op dit plein leren kennen. We zagen elkaar elke dag, omdat we op hetzelfde tijdstip met dezelfde tram moesten. Op een gegeven moment raak je dan aan de praat.” Niet alleen, maar wel vooral ouderen en jongeren (die studeren, op school zitten of gepensioneerd zijn) geven aan langduriger op het plein te verblijven, en waarderen de sociale aspecten van het plein. Zij gaan naar vrienden die aan het plein wonen, de kapper, de coffeeshop, de bakker of de pizzeria. Of ze gaan met vrienden op een bankje zitten en kletsen. Op het plein wordt in de zomer ook gebarbecued. Kortom, het Surinameplein is (en was) meer dan een verkeersplein.

Kennis voor Krachtige Steden
Dit onderzoek ‘De kracht van prachtige openbare ruimten: gebruik en beleving van pleinen en winkelstraten in voor- en achterstandswijken’ maakt deel uit van het Nicis-onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (looptijd oktober 2008-oktober 2012). Het onderzoek staat onder leiding van Jack Burgers, hoogleraar stadssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bron: Nicis Institute

 

 

 

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Denemarken maakt werk van groene norm

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De Groene Norm is een initiatief van Green Cities Europe. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren,…
Lees verder »

Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten

9 apr om 08:00 uurtimer2 min
Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt voor nieuwbouw en panden die een ingrijpende verbouwing ondergaan,…
Lees verder »

Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

1 apr om 08:00 uurtimer2 min
De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie…
Lees verder »

'Wees niet bang om fouten te maken, fouten zijn een zegen'

31 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Straatbeeld organiseerde in samenwerking met het platform BuitenSpelen en BouwCirculair op 30 maart de…
Lees verder »

Keynote Peter van Assche; 'design, invent, build'

26 mrt om 00:00 uurtimer2 min
De afsluitende keynote van de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte wordt verzorgd door Peter van Assche,…
Lees verder »

'Louise Vet minister van openbare ruimte'

25 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Louise Vet wordt de nieuwe minister van Openbare Ruimte. Althans als het ligt aan de deelnemers aan een webinar…
Lees verder »