RvS: Ontwerpbesluit niet enkel op internet

zaterdag 18 augustus 2012
timer 2 min
Overheden mogen burgers en belanghebbenden niet enkel via internet informeren over ontwerpbesluiten. De Raad van State vernietigde gisteren drie besluiten waarbij ten onrechte niet was gepubliceerd in een huis-aan-huisblad.

RvS: Ontwerpbesluit niet enkel op internet

 


Gemeentelijke verordening


Alleen als in een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening, is vastgelegd dat ontwerpbesluiten voortaan alleen nog worden gepubliceerd op de website, kan een kennisgeving in de lokale krant achterwege blijven.

Minimaal één niet elektronische wijze


De Raad van State deed uitspraak over afzonderlijke besluiten van de gemeenten Deventer en Losser en van de provincie Limburg. Het was voor het eerst dat de Raad van State in een uitspraak naar voren brengt dat het bericht dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt, niet uitsluitend via internet kan worden gepubliceerd. Die kennisgeving moet ook op minimaal één niet elektronische, geschikte wijze worden gepubliceerd.


Vooraf goed regelen


‘Communiceren via internet kan een geschikte wijze zijn, maar dan moet je dat wel vooraf goed regelen’, vat een woordvoerster van de Raad van State samen. Daarvan zijn nog niet alle overheden zich bewust, blijkt uit de uitspraken van woensdag. De provincie Limburg en gemeente Losser publiceerden een kennisgeving over een milieuvergunning alleen op hun websites, terwijl ze daar geen verordening voor hebben.


Ook in de buurgemeente publiceren


In Deventer lag de situatie ingewikkelder. Weliswaar publiceerde de gemeente het besluit over een revisievergunning voor een pluimveebedrijf zowel op de website als in de lokale krant. De gemeente verzuimde echter om ook aan de bel te trekken in buurgemeente Lochem, 150 meter bij de kippenfarm vandaan. Ook inwoners aan de grens van die gemeente zijn belanghebbenden bij het besluit, maar zij ontvangen de Deventer Post niet. Dat Deventer ook via de gemeentelijke website had gecommuniceerd volstaat niet, aldus de Raad van State met verwijzing naar artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.


E-maildienst Den Haag


Steeds meer gemeenten gebruiken internet en e-maildiensten om inwoners te informeren over besluiten bij hen in de buurt. Zoals in Den Haag, waar inwoners per e-mail de bekendmakingen kunnen ontvangen die normaal altijd in het huis-aan-huisblad stonden.

Bron: Binnenlands Bestuur

 

 

 

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Ruinen zet met kwaliteitsimpuls centrum weer op de kaart

10 mei om 13:13 uur
Ruinen weer op de kaart met een bruisend en vitaal centrum. Met deze doelstelling is gemeente De Wolden, waar…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Apeldoornse klimaatstraat is gereed

23 apr om 08:00 uurtimer2 min
De klimaatstraat in Apeldoorn is gereed. Zo is er een Marktstroom door het centrum, een wadi en meer groen in het…
Lees verder »

Stappenplan klimaatadaptie en energietransitie

22 apr om 08:00 uurtimer4 min
In 4 stappen een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie en energietransitie. Tijdens het opstellen van een…
Lees verder »

Denemarken maakt werk van groene norm

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De Groene Norm is een initiatief van Green Cities Europe. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren,…
Lees verder »

Omgevingsvisie gemeente Assen; groen, toegankelijk, ontspannen en veilig

14 apr om 08:00 uurtimer2 min
Het college van B&W van de gemeente Assen heeft de Omgevingsvisie 2040 gepresenteerd. Het doel is om wat Assen…
Lees verder »