Product

GeoRapid voegvulling tegen onkruid

Wetende dat onkruid groeit doordat de voedingsbodem in de voegen tussen bestratingselementen voedingsstoffen en vocht bevat, is het recept voor het voorkomen van onkruidgroei relatief eenvoudig: zorg dat de voeg geen toegang biedt. Bij natuursteenverhardingen werken wij al jaren met voegvulling, simpelweg omdat natuursteenelementen niet 'koud tegen elkaar' gestraat kunnen worden. Die ervaring leert ons dat de voegen die goed gevuld zijn met polymeervoegmiddel geen bodem geven voor onkruidgroei.

 

Van onkruidbestrijding naar onkruidpreventie

Onkruidbestrijding is een dure vorm van symptoombestrijding waar gemakkelijk op bespaard kan worden door - zeker op plekken waar de (borstel)machine niet kan komen -de voegen van bestaande bestrating te vullen met een bovenlaag van GeoRapid. Bij nieuwe bestrating is het aan te bevelen de complete voeghoogte meteen met GeoRapid in te vegen, waardoor de bestrating jarenlang gevrijwaard is van onkruidgroei. Het simpelweg schoonhouden met kunststof borstels op de veegzuigwagen volstaat dan.
 

Milieu en onkruidbestrijding hand in hand?

Minder gif, meer CO2! De methoden om onkruid gifvrij te bestrijden gaan allemaal gepaard met het verbranden van koolwaterstoffen. Hetzij om het onkruid te verbranden hetzij om het water warm te stoken waarmee het onkruid gestoomd wordt. Hoe je het ook bekijkt, het blijven methoden achteraf. Door GeoRapid gaan het elimineren van gifgebruik en het terugdringen van CO2 uitstoot hand in hand.
 

Preventie loont

Het zou niet reëel zijn om te denken dat alle mechanische bestrijding overbodig gemaakt kan worden, maar zeker op die plaatsen waar of mechanische bestrijding overlast veroorzaakt (binnenstedelijk gebied) of waar mechanische bestrijding niet makkelijk is (verkeersdruppels, oversteekplaatsen, scheidingsstroken, parkeerhavens, etc.) is er al gauw financiële besparing en maatschappelijke winst.

Deel dit artikel