Product

Meer waterberging in wegen met kolkafvoer

In de afgelopen jaren heeft het Aquaflow systeem zijn nut meer dan bewezen, maar is ook gebleken dat op sommige locaties afvoer met kolken ook wenselijk is.

Het is ruim 15 jaar geleden dat de waterbergende weg in Nederland is geïntroduceerd. Landelijk bekend geworden als het Aquaflow systeem, waarbij hemelwater wordt gebufferd en gezuiverd in wegen en parkeerterreinen. Een ondiepe waterberging die, als multifunctionele wegfundering, net onder maaiveld ligt. Door de hoge ligging wordt het water boven het slootpeil opgeslagen waardoor de buffer  vanzelf, zonder pompen, leegloopt. Het water kan, door de wegfundering, horizontaal wegstromen, waardoor het  toepassingsgebied ruim is; dus niet alleen gebieden met zandbodems waar men infiltreert maar ook leem/kleibodems waar vertraagd wordt afgevoerd naar elders. Met vallen en opstaan is de waterbergende weg volwassen geworden.


Versterking door combinatie

Elk voordeel heeft immers ook nadelen. Vele demonstraties zijn gegeven waarbij met een shovel of waterwagen is getoond hoe snel het water wegzakt door waterpasserende of poreuze verharding. Indrukwekkend, maar om dit zo te houden is het nodig om jaarlijks met een veegauto de voegen van de stenen schoon te borstelen. Relatief makkelijk onderhoud dat in de praktijk soms lastig is. Met name omdat de voegen droog moeten zijn en de machinist zijn toerental moet monitoren. Daarom is in 2012 besloten om afvoer met kolken mogelijk te maken.  Dit tot tevredenheid van weg- en rioolbeheerders. Men kan nu kiezen: doorlatende verharding,  WT kolk of een combinatie van beide,  waardoor ze elkaar versterken.


Steeds meer wegen waterbergend

De WT (water treatment) kolk – zie animatie op youtube -  is een betonkolk met een aangepaste uitlaat. De zandvang is voorzien van een zeefscherm met afstandhouder dat grof vuil tegenhoudt. Het hemelwater stroomt vanuit de kolk naar een bezinkunit die in de Aquaflow fundering is geplaatst. Deze unit vertraagt de stroomsnelheid waardoor fijn vuil kan neerslaan. Tevens heeft zij een vuilvang capaciteit van zo’n 15 jaar, die gemakkelijk gereinigd kan worden. Sinds de introductie van de WT kolk worden er naast doorlatende bestratingen ook standaard straatstenen, oude stenen en asfalt verhardingen toegepast op de Aquaflow fundering waardoor steeds meer wegen waterbergend zijn.

Deel dit artikel