Project

Met een gerust hart een Blokkie Om

In Rotterdam loopt een pilot met een dementievriendelijke route. Doel is om ouderen met beginnende dementie in beweging te houden.

Het is de ambitie van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen. Zelfstandigheid is dan een voorwaarde, ook als je beginnende dementie hebt. Bij zelfstandigheid hoort ook dat je zelf je boodschappen kunt doen. Bij mensen met beginnende dementie is dat soms een uitdaging. Ze raken ineens gedesoriënteerd en weten hun eigen huis niet meer terug te vinden. Een herkenbare route kan dan uitkomst bieden.

Toegankelijke boodschappenroute

In het Rotterdamse Overschie is in oktober een pilot gestart met een dementievriendelijke route. Ontwerpster Gerjanne van Gink kreeg van de gemeente Rotterdam, naar aanleiding van een motie uit de gemeenteraad, de vraag om een toegankelijke en dementievriendelijke boodschappenroute te ontwikkelen. “We hadden twee wijken op het oog, Kralingen-Crooswijk en Overschie. Omdat in Kralingen-Crooswijk momenteel veel gebouwd wordt, hebben we nu voor Overschie gekozen. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot leggen we straks ook een route in de andere wijk aan, en in overleg met de gemeente misschien ook op andere locaties in de stad.”
 
De route, Blokkie Om genaamd, bestaat uit twee delen die worden doorkruist door de Burgemeester Baumannlaan. Het ene deel is de gele route, de andere route is groen. Van Gink: “In het ontwerp waren op ooghoogte gekleurde stickers op lichtmasten geplakt. Nu heb ik, ook om in contact te komen met de doelgroep in de buurt, tijdens ouderencafés sjaaltjes gebreid. Deze gele en groene sjaaltjes hebben we speciaal voor de opening om de lichtmasten gedaan. De ouderen waren ook bij de opening aanwezig, wat bijdraagt aan het gebruik en de bekendheid van de route.” Na de opening maakten de sjaaltjes plaats voor gekleurde banden.

In beweging

De route is met name geschikt voor mensen met beginnende dementie. “Het doel is vooral om deze mensen in beweging te krijgen. En dat gaat prima door een boodschap te doen”, denkt Van Gink. De route maakt onderdeel van de grotere Plusroute die de gemeente heeft aangelegd. Op deze route staan bijvoorbeeld extra bankjes om meer rustpunten in te bouwen. Tevens is extra aandacht besteed aan op- en afritjes voor mensen met een rollator of een rolstoel.
 

Aan de hand van verschillende metingen wordt bepaald of de dementievriendelijke route van toegevoegde waarde is. “Ik heb een nulmeting gedaan en kijk nog op twee verschillende momenten of er meer mensen gebruik van de route zijn gaan maken. Daarnaast wil ik bekijken of de gekleurde elementen aan de lichtmast voldoende herkenning bieden, of dat we per straat extra elementen moeten toevoegen.”
 

Door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de winkeliersverenging wil Van Gink bij een grotere groep bekendheid creëren voor de route. Half december worden de eerste resultaten bekend en vervolgstappen bepaald. Een verpleeghuis in de buurt heeft alvast laten weten dat de route goed werkt.


Tijdens het ZorgSaamWonen Congres, op 25 november in Rotterdam, was de dementievriendelijke route te bewandelen in een safari. Lees ook:
Safari naar comfortwoning in Overschie

Deel dit artikel