Project

Intelligente lichtoplossing in de openbare ruimte

Het Intelligent Lighting Institute (ILI) van de TU/e gaat samenwerken met de bedrijven Cisco, Alliander en Philips en de gemeentes Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam om intelligente lichtoplossingen in de openbare ruimte te ontwikkelen.

Intelligente lichtoplossing in de openbare ruimte

Conventant SLIM

De verschillende partijen hebben op 23 oktober in Eindhoven het convenant Smart Lights in Metropolitan Areas (SLIM) ondertekend. De drie steden die aan het project meewerken vertegenwoordigen de drie belangrijkste economische regio’s van Nederland. In 2011 werd onder de steden besloten om intensiever te gaan samenwerken om de economie en de internationale concurrentiekracht van Nederland te versterken. De ondertekening van het convenant en de ontwikkeling van intelligente lichtoplossingen zijn hier een uitwerking van.

Pilots

De komende periode zullen er pilots in de steden plaatsvinden. Deze vinden plaats in het uitgaansgebied Stratumseind in Eindhoven, de Rotterdamse Haven en het ArenA-gebied in Amsterdam Zuidoost. Het gebied rond de Amsterdam Arena krijgt in mei 2013 een jaar lang intelligente verlichting. De verlichting kan op afstand of met sensoren bediend en aangepast worden aan verschillende omstandigheden. Hierdoor wordt de openbare ruimte aantrekkelijker en veiliger en wordt er energie bespaard.

Solide basis

Het Intelligent Lighting Institute is in 2009 opgericht als Open Innovatie samenwerkingsverband voor intelligente lichtoplossingen. De ondertekening van het SLIM-convenant toont aan dat er een solide basis bestaat voor samenwerking tussen de verschillende partners en dat zij vertrouwen hebben over het gemeenschappelijk ontwikkelen van sociaal-economische innovaties met slimme verlichting.

Deel dit artikel