Project

Ontmoetingseiland Amsterdam Zuid

Amsterdam Zuid heeft het ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark vernieuwd. Na ruim vijftig jaar beschikt Amsterdam over een vernieuwd, in het water gelegen stenig plein met veel groen.

Ontmoetingseiland Amsterdam Zuid

Nieuwe Impuls

Het Gijsbrecht van Aemstelpark werd voltooid in 1968. Het park wordt tegenwoordig zeer slecht gebruikt en voldoet niet aan de eisen die de gebruikers aan het park stellen, zoals recreëren, sporten en ecologie. De gemeente wilde het park daarom een betere reputatie geven door het te vernieuwen. Projectmedewerker Oskar van Maurik legt uit: “De nieuwe visie moet ervoor zorgen dat er weer een goed functionerend en te onderhouden park ontstaat, dat opgewassen is tegen de voortdurende dreiging om de groene ruimte in de stad te bebouwen.”

Na een inspraakprocedure verscheen een rapport over de herinrichting van het Gijsbrecht van Aemstelpark. De basis voor de herinrichtingvisie was verscheidenheid en eenheid laten samenkomen. Een belangrijk onderdeel van het park is het Ontmoetingseiland.

Ontwerp

“Met het opknappen van het Ontmoetingseiland in het park, wil de gemeente een prettige centrale verblijfplek creëren in een vrij rustige buurt”, aldus van Maurik. Het oorspronkelijke ontwerp dateert uit 1959, door landschapsarchitect W.C.J. Boer. In het nieuwe ontwerp is hiermee rekening gehouden.

Op basis van het pré advies van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed, zijn de kwaliteiten en de knelpunten van het eiland geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen de leidraad voor de planvorming en het huidige ontwerp, dat ontworpen is door Rosalie Begeer, ontwerper in dienst bij Amsterdam Stadsdeel Zuid.

Opknapbeurt

In 2012 werden de kademuren van het Ontmoetingseiland in het park onder handen genomen, waarna op 31 januari 2012 de werkzaamheden aan het eiland zelf begonnen. De twee fietsbruggen werden opgeknapt en de bomen werden tot een open lichtdoorlatend bladerdak teruggesnoeid. Het fietspad over het eiland is conform de richtlijnen van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam aangelegd. De inrichting van het eiland is geheel verhard, met een dubbel carré van platanen en banken.

PUTkasten

Het eiland is tevens geschikt gemaakt voor het houden van compacte evenementen en de 4 mei herdenking. Voor deze activiteiten hebben vaste drinkwater- en energievoorzieningen een meerwaarde. “Om de nutsvoorzieningen te kunnen aanbieden zonder extra objecten in de openbare ruimte te plaatsen, is ervoor gekozen deze ondergronds aan te leggen”, vertelt van Maurik. De ondergrondse voorzieningen die zijn aangelegd zijn PUTkasten, model Contactdoos en Waterkraan. Deze zijn door PUTkast BV ontworpen, aangelegd en bedrijfsvaardig opgeleverd.

Terug naar het verleden

Het Ontmoetingseiland heeft een historische waarde en is onlangs geplaatst op de voorlopige lijst van objecten van nationaal belang over de periode 1959-1965. Het was de wens van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om hiermee in het nieuwe ontwerp rekening te houden, het moest zo goed mogelijk aansluiten op het oorspronkelijke ontwerp. Op het vernieuwde Ontmoetingseiland staan nog steeds de originele, door Aldo van Eijck ontworpen, banken uit de jaren zestig. Het zitmeubilair is opgehoogd, hersteld en het zitcomfort is verbeterd. Daarnaast is de verlichting op het eiland vernieuwd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. De armaturen op het eiland zijn vervangen door het oorspronkelijke model uit de tijd van 1959, het armatuur Friso Kramer. En ook de bestrating van het park werd in het nieuwe ontwerp aangepakt en teruggebracht naar het historische patroon van landschapsarchitect en origineel ontwerper, W.C.J. Boer.

Planning

Op het Ontmoetingseiland worden kleine evenementen en de 4 mei herdenking gehouden, het was in het ontwerp dan ook belangrijk dat ook hier aandacht aan werd besteed. “Het maaiveld is op enkele kleine punten na gereed”, vertelt van Maurik. Op de planning staan op dit moment nog het plaatsen van een nieuw oorlogsmonument voor de 4 mei herdenking en het overkappen van het al aanwezige podium. “Hier kunnen al dan niet spontane kleinschalige voorstellingen en evenementen gaan plaatsvinden”, aldus van Maurik.

Foto´s van archief Stadsdeel Amsterdam Zuid en PUTkast BV

 

 

 

 

Deel dit artikel