Project

Cool Nature midden in wijk Elst

In de wijk Westenraam in de kern van Elst (gemeente Overbetuwe) is een avontuurlijke en natuurlijke Cool Nature speelplek aangelegd op een archeologisch veld. BTL Realisatie heeft in samenwerking met BTL Advies en de gemeente Overbetuwe dit project gerealiseerd.

Cool Nature midden in wijk Elst

 

Spelen met natuur en historie


De speelplek komt voort uit het subsidieproject Cool Nature van de provincie Gelderland en wordt te midden van de nieuwbouwwijk gerealiseerd. De groene speelplek komt op een terrein van ca. 3,5 ha. Op verschillende manieren wordt een link gelegd met de archeologische vondsten in dit veld. Door ‘sporen’ van de Romeinse tijd en de Bataven terug te laten komen, komt de historie van de plek tot leven zodat ook een educatief element wordt toegevoegd. Een deels ingegraven boot, een amfitheater en tegels in de vorm van de teruggevonden tempelfunderingen refereren aan de historie van het terrein. Daarnaast zorgen losse boomstammen, zwerfkeien en vaste toestellen voor voldoende spelaanleiding.

Samenspel met kinderen


BTL Advies was verantwoordelijk voor maken van het ontwerp. Hiervoor zijn meerdere partijen bij elkaar gebracht.  Zo zijn de nabij gelegen scholen allemaal betrokken en is er een klankbordgroep met buurtgenoten en -kinderen in het leven geroepen. Het schetsontwerp, dat samen met de leerlingen is gemaakt, is voorgelegd en besproken met alle betrokkenen.


Voor alle leeftijden


Het ontwerp van het speelterrein bestaat uit diverse ontmoetingsplaatsen en natuurlijke spelaanleidingen. Spelen met water, klimmen op boomstammen, bloemen plukken of hutten bouwen; kinderen uit alle leeftijdscategorieën kunnen met hun eigen creativiteit spelen en ravotten in het groen.


 

 

Deel dit artikel