Project

Comfortabel en aantrekkelijk lichtbeeld voor Dalfsen

Zowel voor de dorpskern als het waterfront van de gemeente Dalfsen is een lichtvisie opgesteld die het dorp een heel eigen identiteit geeft.

In Dalfsen zijn de eerste delen van de door ipv Delft opgestelde lichtvisie uitgevoerd. Er staan nieuwe armaturen langs de route van station naar centrum, in de oude dorpskern en langs de Vecht. Het avondbeeld is hierdoor veel evenwichtiger dan voorheen: de omgeving is beter zichtbaar terwijl de verblinding sterk is verminderd. Komende tijd wordt ook de aanlichting van het erfgoed van Dalfsen in werking gesteld.

 

Met de ontwikkeling van nieuwbouwlocatie Waterfront Dalfsen ontstond de behoefte aan een plan voor de openbare verlichting in en rond deze nieuwe woonbuurt. De gemeente vroeg ipv Delft een lichtvisie op te stellen voor het waterfront en de dorpskern. Deze visie omhelst de openbare verlichting en het aanlichten van monumentale gebouwen. Voorheen was het dorp ’s avonds vooral erg donker met hier en daar een felle lichtbron. Uitgangspunt was het lichtbeeld comfortabeler te krijgen, en het dorp ook ’s avonds aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers.

 

Ipv Delft ontwierp een combinatie van maatwerk masten en armaturen, bestaande uit paaltoparmaturen (hoogte ca. 4 meter) voor de dorpskern en masten met armaturen op enkele en dubbele uithouders (hoogte 4-7 meter). Het armatuur zelf is een ‘Dalfser variant’ op het Ymago armatuur dat eerder voor Alkmaar werd ontwikkeld. De melkwitte onderkap die over de ledverlichting is aangebracht zorgt voor een comfortabel lichtbeeld. De kademuren en trappartijen langs de Vecht zijn aangelicht met strijklicht vanuit opbouwspots en in het hekwerk geïntegreerde lijnverlichting.

 

Tijdens de ontwikkeling van de lichtvisie werkten de ontwerpers intensief samen met betrokken partijen als gemeente, bewoners en ondernemers. Zo heeft de lichtvisie veel draagvlak en sluit deze aan bij lokale wensen. Dat de gemeente voor de relatief kleine dorpskern besloot een lichtvisie op te laten stellen is best bijzonder. Het blijkt een nuttige zet geweest te zijn: de openbare ruimte in het dorp heeft nu een eigen identiteit. De lichtvisie zorgde bovendien voor heldere keuzes, waardoor ze een leidraad vormt voor alle toekomstige aanpassingen aan de openbare verlichting. 

Deel dit artikel