Project

Greenspotlights in centrum Eindhoven

In opdracht van gemeente Eindhoven heeft BYTR architecten onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de groenbeleving in het centrum te vergroten. Het eerste resultaat is de Greenspotlight, straatverlichting met een ‘groene’ lampenkap.

Greenspotlights in centrum Eindhoven

\"\"

Greenspotlights in centrum Eindhoven

In opdracht van gemeente Eindhoven heeft BYTR architecten onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de groenbeleving in het centrum te vergroten. Het eerste resultaat is de Greenspotlight, straatverlichting met een ‘groene’ lampenkap.


Groenste stad


Eindhoven is één van de groenste steden van Nederland. Ongeveer 30% van de openbare ruimte is groen. Daarmee is de stad binnen de bebouwde kom de groenste van de vijf grootste Brabantse steden én de groenste van de vijf grootste steden in Nederland. Toch ervaren maar weinig mensen dat ook zo, wat aanleiding was voor het onderzoek van BYTR.

Onderzoek groenbeleving


Om de groenbeleving in de binnenstad te vergroten, deed het architectenbureau onderzoek naar de mogelijkheden om verrassende groene plekken in de stad te creëren en onder de aandacht te brengen. Het onderzoek bestond uit een analyse van de stad, waarbij potentiële groeninitiatieven in kaart zijn gebracht en is gezocht naar mogelijkheden om de samenhang van deze initiatieven te vergroten. GREENSPOTLIGHT is het eerste ontwerp dat in het kader van dit onderzoek is gerealiseerd.

Proeftuin


De begroeide lampen hangen boven de Jan van Lieshoutstraat. Volgens BYTR is het stenige, onpersoonlijke karakter van de straat voorheen gecompenseerd met een breed scala aan openbaar meubilair. Mobiele plantenbakken, hanggeraniums en een diversiteit aan verlichting zorgden voor een rommelig straatbeeld. Om deze verrommeling tegen te gaan, heeft BYTR levende groene straatverlichting ontwikkeld. De Greenspotlight is een proeftuin in de letterlijke zin van het woord. De nu nog jonge aanplant zal zich de komende tijd ontwikkelen tot een groene lampenkap.

Terug naar overzicht projecten >>>

Deel dit artikel