Project

Stadsbreed Lichtplan Rotterdam

Met het Lichtplan brengt Rotterdam niet alleen de beeldkwaliteit terug in haar straten, maar zorgt zij ook voor efficiënt beheer en hoogstaande lichtprestaties tegen minder energieverbruik. De eerste stadsbrede visie voor openbare verlichting in Nederland.

Stadsbreed Lichtplan Rotterdam

{igallery 155}

Stadsbreed Lichtplan Rotterdam

Met de ontwikkeling van het Lichtplan Rotterdam brengt de havenstad niet alleen de beeldkwaliteit terug in haar straten, maar zorgt zij ook voor efficiënt beheer en hoogstaande lichtprestaties tegen minder energieverbruik. De eerste stadsbrede visie voor openbare verlichting in Nederland.

Wildgroei


De gemeente Rotterdam kocht in 2005 haar openbaar verlichtingpark terug van City Tec. Jarenlang inkoopbeleid dat niet over de grenzen van deelgemeenten, wijken of zelfs straten reikte, in combinatie met uiteenlopende inrichtingsplannen met ieder hun eigen ontwerpuitgangspunten, had geresulteerd in een wildgroei aan verschillende lichtmaterialen. Met de ontwikkeling van het Lichtplan Rotterdam brengt de havenstad niet alleen de beeldkwaliteit terug in haar straten, maar zorgt zij ook voor efficiënt beheer en hoogstaande lichtprestaties tegen minder energieverbruik. De eerste stadsbrede visie voor openbare verlichting in Nederland.

Aanleiding Lichtplan


Tijdens Rotterdam 2007 City of Architecture, nodigden de gemeente en The European Lighting Designers Association zes internationaal bekende lichtontwerpers uit om voor zes locaties aan het Rotterdamse waterfront een verlichtingsplan te ontwikkelen en uit te voeren. Een maand lang was het resultaat te bewonderen. Het bleek een inspiratiebron voor het gemeentebestuur om ambities en afdelingen te bundelen en in 2010 tot één alomvattende lichtvisie voor de hele stad te komen.

Standaardisering en beeldkwaliteit


Het Lichtplan Rotterdam is gestoeld op drie poten, drie vlakken waarop winst behaald moet worden. Allereerst moet al het lichtmeubilair gestandaardiseerd worden. De wildgroei aan verschillende masten, armaturen en lampen maakt het beheer inefficiënt en kostbaar, en de controle en verbetering van lichtprestaties praktisch onmogelijk. De tweede poot is de beeldkwaliteit van de stad, zowel bij dag als bij nacht. De nieuwe openbare verlichting moet, samen met de ontwikkelde ontwerprichtlijnen, de verblijfsfunctie van de openbare ruimte bij nacht versterken en moet qua vormgeving een passende aanvulling zijn op de ‘Rotterdamse Stijl’. Dit handboek werd in 2008 samengesteld ten bate van een eenduidige basiskwaliteit van de openbare ruimte.


Klimaatdoelstellingen


Ten slotte moet het lichtplan bijdragen aan het behalen van de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). De doelstelling van dit ambitieuze klimaatprogramma, waarin de gemeente samenwerkt met Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, is onder meer vijftig procent minder CO2 uitstoot in 2025 ten opzichte van 1990. Aangezien openbare verlichting binnen gemeenten de meeste energie verbruikt, kan op dat gebied een grote slag worden geslagen.

Interview


Hoe verliep de ontwikkeling van het plan? Wat zijn de doelstellingen? Hoe staat het met de uitvoering? Straatbeeld vroeg het aan projectmanager Anne de Leeuw, Arno Struik van Gemeentewerken - Beheer Buitenruimte en Onnie Tjia van dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) - Stedenbouw/Landschap.

Lees het uitgebreide artikel in Straatbeeld #5.

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel