Project

Gebruikswaarden en waterberging komen samen in samen in Kruserbrinkpark

De integrale herinrichting van het Kruserbrinkpark in Hardenberg was tevens een goede gelegenheid om de wateropgave in de Overijsselse stad aan te pakken.

Het Kruserbrinkpark in Hardenberg zag er rommelig uit door achterstallig onderhoud en voldeed niet meer aan de wensen van zowel de gemeente als bewoners en gebruikers. Voldoende aanleiding om het park nieuw leven in te blazen. Temeer daar er een serieuze wateropgave lag in het park.


Van ambitieschets naar multifunctioneel waterpark

Waterveiligheid, waterkwaliteit en waterberging kregen alle drie een plek in het nieuwe park. BTL Advies werd in eerste instantie gevraagd om een ambitieschets te maken, om zo een idee te krijgen van hoe het park eruit zou kunnen zien. Wilco van Heerewaarden van BTL: “In dit geval begon het als een klein  opdrachtje, die later uitgroeide tot een omvangrijk en integraal project.” BTL zag het park als groenblauwe long voor Hardenberg, met meerdere functies en gebruikersmogelijkheden. Mede door de inspanningen van Dick Groenendijk, projectleider van de gemeente Hardenberg, kreeg de schets van BTL de handen op elkaar van alle betrokkenen. 

 

Om de waterkwaliteit in het park te verbeteren is de vijver gebaggerd en in verbinding gesteld met het achterliggende watersysteem in de stad en de uiterwaarden van de Vecht. Een hoogtestudie leidde tot de nieuwe inrichting van het park, met verhogingen en kades, die ervoor zorgen dat het park ook als waterbergingsgebied geschikt is. Van Heerwaarden: “Het komt waarschijnlijk maar zeer incidenteel voor, maar het park is zodanig ingericht dat het in uitzonderlijke gevallen grotendeels onder water kan komen te staan.”

 

Het nieuwe park herbergt een aantal nieuwe en bestaande functies. In plaats van het rosarium is een assortimentstuin aangelegd voor leerlingen van het nabijgelegen Agrarische Opleidingen Centrum. Er is een hoogwaardige betonnen skatebaan gerealiseerd met regionale betekenis. De groenstructuur van het park is behouden, maar samen met de overige voorzieningen en routing is het park wel integraal onder handen genomen.  

 

Nu het Kruserbrinkpark direct in verbonden is met het Hardenbergse centrum kan gesteld worden dat aan alle wensen is voldaan. Een park met vele functies en mogelijkheden. Een groen-blauwe long die bijdraagt aan de stedelijke wateropgave en mogelijkheden biedt voor iedereen; nu en in de toekomst.

Deel dit artikel