Gouda kiest bewust voor gezonde en duurzame mobiliteit

vrijdag 17 maart 2023

In het streven naar een duurzame, groene en beter bereikbare stad, heeft de gemeente Gouda wijkmobiliteitsplannen gemaakt voor de wijken Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. De plannen zijn voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierover in april beslist. 

In de plannen, die het verkeer in, van en naar deze wijken omvat, wordt de bereikbaarheid uitgebreid met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen.  

"We willen de schaarse openbare ruimte, die van ons allemaal is, zo eerlijk mogelijk verdelen over de functies die in een aantrekkelijke, leefbare stad en woonwijk nodig zijn. Denk aan groen voor bijvoorbeeld het voorkomen van hittestress, speelplekken voor kinderen, huisvuilverzamelpunten, straten, fietsverbindingen, ruimte voor voetgangers en parkeerplaatsen," zegt wethouder Mobiliteit Michel Klijmij-van der Laan op de website van de gemeente. "Met deze plannen kiezen we bewust voor gezonde en duurzame mobiliteit."

De gemeente haalde via vragenlijsten en binnengekomen klachten de wensen van bewoners en andere belanghebbenden op. Daarnaast kon iedereen tot eind januari zijn zienswijze indienen. Deze hebben nog geleid tot het aanpassen van de ontwerpplannen.

Maatregelen

In de wijken wil Gouda meer ruimte voor fietsers en voetgangers creëren door onder andere een voetgangersgebied uit te breiden, sommige voetgangersgebieden tussen 11 en 18 uur fietsvrij te maken en meer fietsparkeerruimte te bieden.

Bij het parkeren van auto's wil Gouda de de beperkte openbare ruimte beter verdelen en daarbij de parkeedruk verminderen en parkeeroverlast tegengaan. Hiervoor komt er onder meer een vergunningenplafond in de binnenstad, worden mogelijkheden en capaciteit beter afgestemd en tarieven en tijden voor parkeren aangepast.

Om de historische binnenstad te beschermen tegen de geluidsoverlast en trillingen van groot en zwaar verkeer past de gemeente de venstertijden in het kernwinkelgebied aan en mogen lange en zware voertuigen alleen met een ontheffing de drie wijken in. 

Verder wordt de inzet van deelvervoer zoals deelfietsen en deelauto’s verder gestimuleerd en mogelijk gemaakt. 

Combineren met andere werkzaamheden

Gouda combineert eventuele werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van de wijkmobiliteitsplannen met werkzaamheden van geplande projecten. Bij onderhoud aan het riool richt de gemeente gelijk de straat opnieuw in om meer ruimte te maken voor voetgangers of fietsers. 

bron: gemeente Gouda

Bron: Astrid den Haan, gemeente Gouda
Bron: Astrid den Haan, gemeente Gouda

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Alle opgedane kennis komt samen onder het Scheveningse zand

28 jan om 11:52 uur
Met  de  Powerput  legt  CBM  Montfoort al jaren vaste stroompunten aan op evenementlocaties. Alle ervaring die…
Lees verder »
ererer
descriptionArtikel

'Innoveer met ons mee en kies voor het meest duurzame kunstgras ter wereld'

25 jan om 14:06 uur
“KSP werkt in 2030 volledig circulair. Alles wat we maken, of het nu onderhoud is, aanleg of renovatie van…
Lees verder »
flash_onNieuws

Stationsgebied Groningen ondergaat ingrijpende metamorfose

25 jan om 04:14 uur
“Van eromheen, erdoorheen, naar er heen”. Het stationsgebied in Groningen wordt nu nog gedomineerd door verkeer en…
Lees verder »
Stationsplein Roosendaal
descriptionArtikel

Aanpakken Stationsplein eerste proeftuin gemeente Roosendaal

21 jan om 17:42 uur
Roosendaal gaat aan de slag met de eerste van zes proeftuinen die deel uitmaken van het ontwikkelplan van de stad.
Lees verder »
descriptionArtikel

Een tuin als laboratorium van de toekomst

10 jan om 15:23 uur
Op de Floriade 2022 in Almere kon de bezoeker op landenpaviljoens de cultuur, planten, bloemen en lokale…
Lees verder »
descriptionArtikel

Proefvakken deelscooters moeten verrommeling tegengaan

9 jan om 13:34 uur
De opkomst van deelmobiliteit is een kans, maar Hengeloërs ervaren ook overlast en verrommeling van de openbare…
Lees verder »
descriptionArtikel

Boulevard Zandvoort moet allure terugkrijgen

4 jan om 09:50 uur
Zandvoort is één van de bekendste badplaatsen van Nederland. Langs de kustlijn bevindt zich de boulevard die een…
Lees verder »
descriptionArtikel

Burgers betrekken bij ontwerp met virtual reality en neurofeedback

2 jan om 12:07 uur
Wat gebeurt er als we de stadbewoners gaan zien als feitelijke eigenaar van de openbare ruimte? Het Olifantenpad…
Lees verder »