Artikel

Van parkeerterrein tot multifunctioneel plein

Het Van Bergenplein in Etten-Leur is opnieuw ingericht. Het plein heeft een klassieke sfeer gekregen die past bij de aansluitende Korte en Lange Burgstraat. Het plein is geschikt gemaakt voor verschillende doeleinden zoals parkeren, winkelen, markten en kermissen.

Klassieke uitstraling

Bij de vorige herinrichting, medio jaren 90, was het plein vooral ingericht als parkeerterrein. Het had een moderne uitstraling en dit paste niet bij de omliggende straten en het karakter van Etten-Leur. Bij de nieuwe inrichting is het parkeerterrein compacter gemaakt. De ontstane ruimte is gebruikt voor het winkelend publiek en om het plein meer groen te geven. De klassieke uitstraling wordt onder meer bereikt door het toepassen van rode gebakken klinkers en de klassieke lantaarnpalen.

Afwisselend gebruik 

Voor het vernieuwde plein waren ook elektrische voorzieningen nodig. “Voor de weekmarkt, de kerstmarkt en de kermis is stroom nodig”, vertelt marktmeester Henk Neven. “Voor de kermis gaat het met name om de nachtstroom. Een oliebollen- of viskraam heeft ook ’s nachts stroom nodig om hun waren goed te houden.” De marktkooplui kunnen in het aparte gedeelte van de ondergrondse kast terecht voor een aansluiting. “Dat werkt heel handig”, vindt Neven.  


Bij de aanleg van het plein is rekening gehouden met voldoende elektrische aansluitingen. Op diverse strategische plekken zijn voldoende aansluitpunten gecreëerd. Zo ook voor de winterse feestverlichting. Op elke hoek van het plein is bij elk groenvak een speciaal aansluitpunt aangebracht waarmee lange onnodige snoeren worden voorkomen.  


Tevens beschikt het nieuwe plein over drinkwater. Midden op het plein is een obstakelvrije watertap met zes kranen aangebracht. De kranen kunnen desgewenst boven de grond worden geplaatst of tijdens gebruik ook obstakelvrij ondergronds kunnen blijven.Met deze aanpak is het plein geschikt voor de verschillende functies en heeft men optimaal gebruiksgemak zonder dat er hinder van wordt ondervonden. 

 
Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

Deel dit artikel