Artikel

Natuur inclusief bouwen in Overijssel

Er bestaat eigenlijk nog geen eenduidige definitie van natuur inclusief bouwen. Net zo min is er een blauwdruk. In de basis gaat het erom dat natuur vanaf de tekentafel tot en met de gebruiksfase onderdeel is van ontwerp- en bouwprocessen.

Wanneer ecologie, natuur en bouwproces al aan het prille begin van trajecten samenkomen ontstaat een symbiose en is sprake van natuur inclusief bouwen. Het komt er op neer dat vanaf de start rekening wordt gehouden met verschillende elementen en belangen. Daardoor heb je een grotere impact op biodiversiteit en effecten als hitte, wateroverlasten gezondheid, welzijn van inwoners. Het gaat om synergie en integratie met andere gebruiksfuncties, terwijl de meerkosten beperkt blijven en (ontheffing)procedures eenvoudiger, goedkoper en korter kunnen.

Om welke bouwkundige maatregelen gaat het?

Aan maatregelen in en om het huis. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van tuinen met inheemse soorten die gedurende het jaar een voedselbron zijn voor dieren. Aan nestvoorzieningen voor stadsoorten als de huismus, gierzwaluw en vleermuis. Of aan natuurlijke nestgelegenheid in muren, wanden en afscheidingen, houtrillen, groene wanden en kieren waar vogels, insecten en egels op afkomen. Of aan groene daken en gevels. Maar in ruimere zin neem je ook de publieke voorzieningen mee in het ontwerp, waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit, hittestress, beleving en wateroverlast.


Denk aan het vormgeven van ‘lintbewegingen’, waardoor bewoners altijd via groen naar het buitengebied kunnen. Beheer is daarbij uiteraard een belangrijke factor. Je moet zorgen dat er voldoende diversiteit is voor natuurlijke plaagbestrijding, dat het onderhoud niet te moeilijk is en geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Waarom pakt Overijssel dit thema op?

Per 1 januari 2017 zijn provincies in de volle breedte verantwoordelijk geworden voor het natuurbeleid. Als provincie zien wij allerlei nieuwe kansen om natuur, economie en samenleving nog meer met elkaar te verbinden. Wij hebben Groene Tafels georganiseerd om samen met vertegenwoordigers uit de samenleving de kansen te onderzoeken. De resultaten daarvan zijn uitgewerkt in werkateliers en vertaald in het koersdocument Natuur voor Elkaar.


Het document bevat de visies en ambities op natuur in Overijssel en is door de partners onderschreven. Daarmee is het niet alleen maar een document van de provincie, maar van alle partners samen. Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur is één van de acties in het koersdocument. Een aantal partners is al vanaf het eerste uur betrokken en we bouwen het netwerk verder uit.

 

 

 .

Deel dit artikel